Fotolexicon, 5e jaargang, nr. 8 (maart 1988) (nl)Mirelle Thijsen: Francis Kramer

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol05/nr08/f01nl/en

Abstract

Francis Kramer was een opmerkelijke representant van de Nederlandse kunstfotografie. In diverse edeldrukprocédés maakte hij portret-, landschapen architectuurfoto's in groot formaat. Hij was echter bovenal dé portretfotograaf van de Utrechtse adel en hoffotograaf. Zijn groot organisatietalent wendde hij aan voor fotografische organisaties als de NFK, de NFPV, de AFV Utrecht en de amateurfotografenbond. In zijn geboorteplaats Utrecht wierp hij zich ook op als organisator van tal van festiviteiten.