Fotolexicon, 6e jaargang, nr. 11 (maart 1989) (nl)Mattie Boom: Emiel van Moerkerken

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol06/nr11/f02nl/en

Abstract

E. van Moerkerken geniet internationale bekendheid dankzij de surrealistische foto's die hij in de jaren dertig maakte. Hij verwierf zich hiermee eerder een plaats onder de avant-garde van de twintigste-eeuwse kunstgeschiedenis dan een vaste positie in de geschiedenis van de Nederlandse fotografie. Daarin mengt hij zich als betrekkelijk buitenstaander maar zelden. Zijn interesse geldt de subjectieve kwaliteit van het medium fotografie, dat hij in de eerste plaats als een instrument van zijn eigen associaties en vondsten hanteert.