Fotolexicon, 12e jaargang, nr. 26 (december 1995) (nl)Frank van den Bosch: Willem Diepraam

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol12/nr26/f01nl/en

Abstract

Fotograaf Willem Diepraam behoort tot de generatie die eind jaren zestig openlijk blijk gaf van onvrede met de maatschappij. Als fotograaf van het maatschappijkritische studentenblad Student groeide hij uit tot een professioneel en ge├źngageerd fotojournalist. Fotograferend voor Vrij Nederland zocht hij in de jaren zeventig naar scherpe tegenstellingen. Eind jaren zeventig brak hij met die wijze van informeren. Het eenzijdige en pamflettistische karakter ervan was hem gaan tegenstaan. Daarop werd zijn werk genuanceerder en raakte het persoonlijk gekleurd. In de jaren tachtig groeide zijn bekendheid en werd hij beschouwd als een belangrijke vertegenwoordiger van de Nederlandse documentaire fotografie. Omdat Diepraam zich eind jaren tachtig niet langer wilde conformeren aan heersende conventies binnen de (foto)journalistiek trok hij zich uit die wereld terug. Vanaf die tijd toont hij zich een generalist en werkt hij voor zichzelf.