Fotolexicon, 5e jaargang, nr. 9 (september 1988) (nl)Adriaan Elligens: Frits Geveke

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol05/nr09/f05nl/en

Primaire bibliografie

foto's in:

De Prins.

Fie Carelsen, Ik heb ze gekend. Mijn gouden jaren bij het Nederlandsch Tooneel, Den Haag (Ad. M.C. Stok/Forumboekerij) z.j., afb. 2.

Wiesje Bouwmeester, De liefste vader en mijn beste vrindje. Louis Bouwmeester, Amsterdam (Van Holkema en Warendorf) z.j., afb. na p. 16.

Auteur onbekend, Blijvende beelden. Eene verzameling portretten van oud-leerlingen der tooneelschool met beknopte aanteekeningen, Amsterdam (Max. R. Nunes) 1909, p. 37.

Champagne tegen wil en dank. Programmaboekje Koninklijke Vereening Het Nederlandsch Tooneel. Stadsschouwburg Amsterdam, januari 1909.

Het Theater 1 (1911) 3, p. 27.

Het Theater 1 (1911) 4, omslag, p. 38.

Jos Orelio, M'n gedenkschriften, Amsterdam (Scheltens en Giltay) 1916.

De Filmwereld (1918) 19, omslag. Tooneel-Artisten-Album, z.p., z.j. (ca. 1920), afb. 1.

Auteur onbekend, Menschen op het tooneel. Een serie van monografieën van Nederlandsche Tooneelspelers, Amsterdam (De Branding) 1925.

Auteur onbekend, In memoriam Louis Bouwmeester 1842-1925. Uitgave van het Tooneel Museum bij gelegenheid van de Eere Tentoonstelling, Amsterdam (Tooneel Museum) juni 1925.

12 1/2 Jaar Pisuisse. Programmaboekje. 4 september 1925.

De Wereldpost februari 1926, p. 832.

De weg naar de hel. Programmaboekje NV Tooneelvereeniging. Stadsschouwburg Amsterdam, juli 1928.

Cor Dommelhuizen Jr., Louis Bouwmeester. Herinneringen aan een groot Nederlander, Hoorn (West Friesland) 1942, na p. 116.

Auteur onbekend, Henriette Davids, 60 jaar, in De wereld in beeld (20 maart 1948) 6.

Auteur onbekend, Het geslacht Bouwmeester, in Revue 29 oktober 1955, p. 24.

Wiesje Bouwmeester, Louis Bouwmeester zat nooit stil, in De Telegraaf 28 maart 1957.

Henk Suèr, De Zeeuwse bard, Jean Louis Pisuisse, in De Tijd 2 november 1957.

Leo J. Capit, Heintje Davids kan het niet laten, in Panorama (2 mei 1959) 18, p. 52.

Brochure toneelgroep Theater Arnhem, Stadsschouwburg Amsterdam, maart 1960.

Joh. M. Coffeng, Lexicon van Nederlandse tonelisten, Amsterdam (Polak en Van Gennep) 1965, afb. 44.

Cor Dokter, Mimi Boesnach, in Eva 16 oktober 1965.

Wim lbo (samenstelling), En nu de moraal van dit lied. Overzicht van 75 jaar Nederlands cabaret, Amsterdam/Leiden (Phonogram/ Nederlandse Rotogravure Mij.) 1970, p. 257, 335.

Simon Koster, De Bouwmeesters. Kroniek van een theaterfamilie, Assen (Van Gorcum) 1973, p. 193, 201.

Jan Willem Hofstra, De Bouwmeesters, in Studio (KRO omroepblad), 26 mei 1973, p. 25.

Anton Koolhaas, Een geslacht van acteurs en actrices, in Vrij Nederland 16 juni 1975.

Jenny Pisuisse, Jean-Louis Pisuisse. De vader van het Nederlandse cabaret, Bussum (Unieboek/De Gooise Uitgeverij) 1977, p.59, 88, 92.

Joop Bromet, Publiekstheater brengt de wereld van Pisuisse, in Televizier, (1979) 18, p.81.

Piet Hein Honig, Acteurs en kleinkunstenaars lexicon, Diepenveen (Acteurslexicon) 1984, p. 99, 515, 613, 753, 778, 780, 863, 865, 925, 928, 972, 1018, 1032, 1038.

in Bedrijfsfotografie:

6 (24 april 1924) 9, p. 207, 213.

7 (18 juli 1925) 15, p. 329-330, 343-344.

9 (17 augustus 1927) 18, p. 447.

10 (2 juni 1928) 11, p. 288-289.

12 (25 juli 1930) 15, p. 281.

13 (26 juni 1931) 13, p. 242.

14 (26 augustus 1932) 17, p. 320.

15 (22 september 1933) 19, p.366.

18 (30 oktober 1936) 22, p. 416.

20 (18 februari 1938) 4, p. 69-72.

in Cinema & Theater.

(1921) 24, omslag.

(1922) 54, p. 11.

(1922) 69, p. omslag.

(1922) 84, p. 7.

(1923) 122, p. 12.

(1923) 155, P. 105.

(1924) 5, p. 23.

(1924) 25, omslag.

(1924) 30.

in Het Leven:

6 (4Juli 1911) 27, p.851.

8 (13 mei 1913) 20, p. 631.

10 (2 februari 1915) 5, p. 139

10 (10 augustus 1915) 32, p. 1000, 1001, 1002.

10 (24 augustus 1915) 34, p. 1065.

10 (31 augustus 1915) 35, p. 1097.

10 (7 december 1915) 49, p. 1545.

11 (24 oktober 1916) 43, p. 1402.

11 (31 oktober 1916) 44, p. 1438.

12 (13 februari 1917) 7, p. 225.

13 (1 april 1918) 14, p. 460.

13 (30 juli 1918) 31, p. 1003.

17 (4 september 1922) 36, p. 1151.

20(14 maart 1925) 11, p. 346.

20 (9 mei 1925) 19, p. 589.

in Panorama:

(31 maart 1915) 26, p. 206.

(9 augustus 1915) 64, p. 15.

(9 december 1915) 99, p. 8.

(20 september 1916) 12, p. 4.

(6 maart 1918) 36, p. 14.

(26 juni 1918) 52, p. 13.

(17 september 1919) 12, p. 7.

(26 november 1919) 22, p. 7.

(10 november 1920) 19, p. 11.

(14 februari 1923) 33, omslag.

in Het Tooneel:

oktober 1915, fotobijlage,

september 1916, p. 55-57.

november 1916, omslag,

maart 1917, p. 157.

juni 1917, fotobijlage,

november 1917, fotobijlage,

april 1918, omslag,

november 1919, fotobijlage,

mei 1925, p. 187, 189.