Fotolexicon, 5e jaargang, nr. 9 (september 1988) (nl)Adriaan Elligens: Frits Geveke

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol05/nr09/f05nl/en

Tentoonstellingen

1926 (g) Amsterdam, Gebouw Heystee, Fotografendag NFPV.

1927 (g) Utrecht, Jaarbeurs, Jubileumstentoonstelling NFK.

1927 (g) Amsterdam, Koopmansbeurs, Fotografendag NFPV.

1928 (g) Amsterdam, Gebouw Heystee, Fotografendag NFPV.

1929 (g) Amsterdam, Odd Fellow House, Fotografendag NFPV.

1930 (g) Amsterdam, Odd Fellow House, Fotografendag NFPV.

1931 (g) Amsterdam, Odd Fellow House, Fotografendag NFPV.

1932 (g) Rotterdam, De Kunstkring, Fotografendag NFPV.

1932 (g) Amsterdam, RAI, Klank en Beeld.

1933 (g) Amsterdam, Gebouw Heystee, Fotografendag NFPV.

1934 (g) Amsterdam, Leesmuseum, Bekende Landgenooten (NFPV).

1938 (g) Amsterdam, Gebouw Heystee, Fotografendag NFPV.