Fotolexicon, 6e jaargang, nr. 12 (september 1989) (nl)Ankie de Jongh- Vermeulen; Hripsimé Visser: Gerrit Kiljan

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol06/nr12/f02nl/en

Documentatie

Primaire bibliografie

next section

G. Kiljan en Paul Schuitema, Reclame is een handels-aangelegenheid!, in De 8 en Opbouw 3(14 april 1932) 8, p. 78-80.

Prijsvraagmisère De Vries Robbé & Co, in De 8 en Opbouw 4 (1933), p. 181-183.

G. Kiljan, Paul Schuitema (en Piet Zwart), Foto als beeldend element in de reclame, in De Reclame november 1933, p. 429-438.

Vorm en reclame, in Binnenhuis 17 (1935), p. 246-247.

Catalogus 1935 van de firma Wijnbeek en Zonen, in De 8 en Opbouw 6 (1935), p. 104.

Kalender n.v. aanneming mij. J.P. van Eesteren, Rotterdam 1938.

Kalender n.v. aanneming mij. J.P. van Eesteren, Rotterdam 1939.

Timbres-poste de bienfaisance, in Les timbres-poste des Pays-Bas de 1929 a 1939, Den Haag (PTT) 1939.

Kiljan e.a., Nog meer discussie over het Grafisch-Nummer, in De 8 en Opbouw 10 (1939), p. 160.

foto's in:

Machiel Wilmink, Reclame-typografie, in De Reclame januari 1927, p. 36.

P. (= Piet Zwart), Fotovisie, in Wereldkroniek (20 december 1930) 1915, p. 1062.

Modern Photography 1931, (The special autumn number of „The Studio”), p. 29.

W.F. Gouwe, Vorm. Jaarboek van Nederlandsche Ambachts- en Nijverheidskunst 1931, p. 6.

Focus 19 (10 december 1932) 25, p. 743.

De 8 en Opbouw 8 (1937), p. 17.

Bedrijfsfotografie 19 (20 augustus 1937) 17, p.316.

De 8 en Opbouw 9 (1938), p. 86.

De 8 en Opbouw 9 (1938), p. 203-205.

De 8 en Opbouw 10 (1939), p. 161, 165-166, 168-169, 171-173.

Secundaire bibliografie

Auteur onbekend, De kunst van het verleden en de kunst der toekomst, in Het Vaderland 25 februari 1929, (idem in: Schoonheid en Opvoeding 23 (maart 1929) 2, p. 17-23).

W.F. Gouwe, Werk. Jaarboek van Nederlandsche Ambachts- en Nijverheidskunst 1930, p. 127, 130-131, 137 (met afb.).

Auteur onbekend, Rotterdamsche kring. Werk van G. Kiljan, Paul Schuitema en Piet Zwart, in Rotterdamsch Nieuwsblad 8 april 1931.

Auteur onbekend, Tentoonstelling fotomontages en reclame-ontwerpen, in Nieuwe Rotterdamsche Courant 23 juni 1931.

Jan D. Voskuil, Internationaal reclamedrukwerk, fotos en fotomontages, in De Groene Amsterdammer (4 juli 1931) 2822, p. 9.

A.B, (= Adriaan Boer), Moderne foto’s en drukwerken te Utrecht, in Bedrijfsfotografie 13 (13 november 1931) 33, p. 424-426.

Jan Tschichold, Die ersten zeitgemässen Briefmarken, in Grafische Berufsschule (1931-1932) 4, p.40.

Auteur onbekend, Nederlandsche tentoonstelling te Moskou, in Nieuw-Rusland. (Orgaan van het Genootschap Nederland-Nieuw Rusland) juni 1932, p. 82-83.

A.B. ( = Adriaan Boer), Internationale fototentoonstelling te Leiden en Rotterdam, in Focus 19 (10 december 1932) 25, p. 731-733.

H. Scholte, Nederlandsche filmkunst, Rotterdam (Brusse) 1933, p.52.

B. Modderman, Tien jaar kinderzegels, in De Reclame februari 1933, p. 67-71.

Dick Elffers, Ontwerpers en de fotografie, in Catalogus tent. foto'37, Prisma der Kunsten 1937 (speciaal nummer), p. 108-110.

Auteur onbekend, Bij de platen, in Bedrijfsfotografie 19 (20 augustus 1937) 17, p. 305-306.

Piet Zwart, Gereinigde fotografie, in Catalogus tent. Foto '48, Kroniek voor Kunst en Kuituur 1948 (speciale editie), p. 4-8.

W.F. Gouwe, Het ontwerpen van postzegels 1852-1952, Den Haag (PTT) 1953, p. 50.

Auteur onbekend, G. Kiljan, in De Groene Amsterdammer 8 maart 1956.

Rico Bulthuis, Reclame-avantgarde, in Ariadne 13 (juli/augustus 1958) 7/8, p. 355, 357.

Auteur onbekend, Drie industriële ontwerpers Kiljan, Truyen, Gilles praten over hun vak, in Nederlands Fabricaat januari 1961, p. 14-15.

Christiaan de Moor, 40 X toeslag, Den Haag (Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie) 1967, p. 34-35 (met afb.).

Auteur onbekend, Grafisch vormgever G. Kiljan gecremeerd, in Haagsche Courant 26 november 1968.

Pieter A. Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950, Den Haag (Pieter A. Scheen N.V.) 1969, p. 597.

P.H. Hefting, Postzegel-kunst?, in Museumjournaal serie 15, (november 1970) 5, p. 244-251.

Catalogus tent. Bouwen '20-'40. De Nederlandse bijdragen aan het Nieuwe Bouwen, Eindhoven (Van Abbemuseum) 1971.

K. Broos, Piet Zwart, Den Haag (Haags Gemeentemuseum) 1973 (catalogus), (herdruk: K. Broos, Piet Zwart 1885-1977, Amsterdam (Van Gennep) 1982).

Flip Bool, Paul Schuitema (1897-1973) een poging' tot ordening van zijn werk voor de Tweede Wereldoorlog, Amsterdam 1974 (ongepubliceerde doctoraalscriptie).

Flip Bool (red.), De bevrijde camera, Vrij Nederland-Bijvoegsel 37 (15 mei 1976) 20, p.4-6, 10, 13-15, 22, 23.

Els Barents (red.), Fotografie in Nederland 1940-1975, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1978, p. 4, 7, 16-17.

Ute Eskildsen en Jan-Christopher Horak (samenstelling), Film und Foto der zwanziger Jahre. Eine Betrachtung der Internationalen Werkbundausstellung „Film und Foto” 1929, Stuttgart (Württembergischer Kunstverein) 1979 (met afb.).

Flip Bool en Kees Broos (red.), Fotografie in Nederland 1920-1940, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1979, p. 21, 28, 30, 34, 36-43, 49, 53, 57, 58, 60, 66-69, 71-73, 80, 81, 87, 89, 133, 134, 141, 142, 152 (met afb.), bibliografie.

Lily van Ginneken, Fotografie-boek vult leegte. Expositie in Den Haag, in De Volkskrant 5 januari 1980.

Flip Bool en Jeroen de Vries (red.), De arbeidersfotografen. Camera en crisis in de jaren '30, Amsterdam (Van Gennep/Pegasus) 1982.

Catalogus tent. De Maniakken. Ontstaan en ontwikkeling van de grafische vormgeving aan de Haagse akademie in de jaren dertig, Den Haag (Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum) 1982.

Marius Wagner, De Maniakken, in Pulchri 10 (1982) 5, p. 19-21.

Kees Broos, De grillige driehoek, in Foto in vorm, Grafisch Nederland 1984, Amsterdam (Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen) 1984, p. 5-15.

Paul Hefting, Het paradijs binnen ieders bereik, in Foto in vorm, Grafisch Nederland 1984, Amsterdam (Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen) 1984, p. 68-79.

Tineke de Ruiter en Hripsimé Visser, Carel Tirion, in Geschiedenis van de Nederlandse fotografie, Alphen aan den Rijn (Samsom) afl. 1, 1984.

Hripsimé Visser, Emmy Andriesse, in Geschiedenis van de Nederlandse fotografie, Alphen aan den Rijn (Samsom) afl. 2, 1985.

Tineke de Ruiter, Eva Besnyö, in Geschiedenis van de Nederlandse fotografie, Alphen aan den Rijn (Samsom) afl. 5, 1986.

Hripsimé Visser, Steef Zoetmulder, in Geschiedenis van de Nederlandse fotografie, Alphen aan den Rijn (Samsom) afl. 5, 1986.

Eric van 't Groenewout en Tineke de Ruiter, Mark Kolthoff, in Geschiedenis van de Nederlandse fotografie, Alphen aan den Rijn (Samsom) afl. 6, 1987.

Ingeborg Th. Leijerzapf, Spiegelreflecties in de fotografie, in Nico J. Brederoo e.a. (samenstelling), Oog in oog met de spiegel, Amsterdam (Aramith) 1988, p. 173.

Ingeborg Th. Leijerzapf, Nederlandse fotoliteratuur: essays en bronnen. Inleiding, in Geschiedenis van de Nederlandse fotografie, Alphen aan den Rijn (Samsom) afl. 8, 1988.

Lidmaatschappen

VANK, tot 18 juni 1930.

Opbouw, vanaf 1928.

Tentoonstellingen

1929 (g) Stuttgart, Ausstellungshallen Interimtheaterplatz, Film und Foto (Fifo) (rondreizende tentoonstelling).

1930 (g) München, Bavaria-park, Das Lichtbild.

1931 (g) Rotterdam, Rotterdamsche Kring, Foto, fotomontage, fotoreclame.

1931 (g) Essen, Ausstellungshallen, Kunst der Werbung.

1931 (g) Arnhem, Artibus Sacrus, Foto’s uit de Sowjetunie (ook foto's van Zwart, Schuitema en Kiljan).

1931 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Internationaal reclamedrukwerk, foto's en fotomontages.

1931 (g) Utrecht, Genootschap voor de Kunst (Nobelstraat), (moderne foto’s en drukwerken).

1932 (g) Leiden, Stedelijk Museum De Lakenhal, (internationale fototentoonstelling).

1932 (g) Rotterdam, Kunstzaal Van Hasselt, (internationale fototentoonstelling).

1932 (g) Moskou, Museum van Moderne Westerse Kunst, (Nederlandse hedendaagse kunst).

1934 (g) Rotterdam, Studio '32, (Opbouw).

1935 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Reclamekunst.

1936 (g) Praag, Spolek Vytvarnych Umelcu „Manes”, Mezindrodni Vystava Fotografie.

1978 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Fotografie in Nederland 1940-1975.

1979 (g) Den Haag, Gemeentemuseum, Foto 20-40.

1982 (g) Den Haag, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, De Maniakken. Ontstaan en ontwikkeling van de grafische vormgeving aan de Haagse akademie in de jaren dertig.

Film

1931 Scheveningen

Bronnen

Leiden, A. de Jongh-Vermeulen (ongepubliceerd werkstuk: Aantekeningen bij het fotoarchief van G. Kiljan in het Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit te Leiden, Leiden, juli 1980).

Leiden, Prentenkabinet, bibliotheek en documentatiebestand.

Collecties

Den Haag, Haags Gemeentemuseum.

Leiden, Prentenkabinet der Rijksuniversiteit.

Auteursrechten

De auteursrechten op het fotografisch oeuvre van Gerrit Kiljan berusten bij de afdeling Studie- en Documentatiecentrum voor fotografie van het Prentenkabinet te Leiden.