Fotolexicon, 6e jaargang, nr. 12 (september 1989) (nl)Ankie de Jongh- Vermeulen; Hripsimé Visser: Gerrit Kiljan

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol06/nr12/f02nl/en

Bronnen

Leiden, A. de Jongh-Vermeulen (ongepubliceerd werkstuk: Aantekeningen bij het fotoarchief van G. Kiljan in het Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit te Leiden, Leiden, juli 1980).

Leiden, Prentenkabinet, bibliotheek en documentatiebestand.