Fotolexicon, 6e jaargang, nr. 12 (september 1989) (nl)Ankie de Jongh- Vermeulen; Hripsimé Visser: Gerrit Kiljan

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol06/nr12/f02nl/en

Auteursrechten

De auteursrechten op het fotografisch oeuvre van Gerrit Kiljan berusten bij de afdeling Studie- en Documentatiecentrum voor fotografie van het Prentenkabinet te Leiden.