Fotolexicon, 3e jaargang, nr. 5 (september 1986) (nl)Hripsimé Visser: Steef Zoetmulder

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol03/nr05/f04nl/en

Documentatie

Primaire bibliografie

next section

Fotomontage I, in Kleinbeeldfoto 3 (april 1939) 1, p. 23-25 (met foto's).

Fotomontage II, in Kleinbeeldfoto 3 (mei 1939) 2, p. 45-47 (met foto's).

Typisch Kleinbeeld, in Kleinbeeldfoto 4 (sept. 1940) 6, p. 195-197 (met foto's).

Fotografie als zelfstandige uitingsvorm, in Focus 24 (mei 1937) 11, p. 294-296.

'Rollei' bespiedt de kleuters, in Focus 28 (mei 1941) 11, p. 260, 261 (met foto's).

Fotomontage, in Focus 35 (dec. 1950) 26, p. 553-555 (met foto's).

Fotomontage I, in Foto 2 (1947) 2, p. 30-32 (met foto's).

Fotomontage II, in Foto 2 (1947) 4, p. 66-69 (met foto's).

Kunstzinnige fotografie, in Focus 33 (maart 1948) 6/7, p. 96.

Gedachten over Fotomontage, in Bedrijfsfotografie 24 (dec. 1948) 3, p. 41, 42.

De verhouding tussen kunst en techniek in de fotografie, in Bedrijfsfotografie 24 (jan. 1949) 4, p. 73, 74.

De verhouding tussen kunst en techniek in de fotografie, in Focus 34 (febr. 1949) 4, p. 73, 74 (met foto).

Wanneer is een foto goed, in Focus 34 (mei 1949) 10, p. 224, 225.

Kwaliteit = service = prijs, in Vakfotografie (1966) 4 p. 2.

Photographic abstractions, in Reflexions 4 (mei/juni 1985) 20, p. 8 (met foto).

foto's in:

Focus 17 (1930) 24, p. 644.

Lux-de Camera 44 (1933) 1, p. 10.

Lux-de Camera 44 (1933) 3, p. 39.

Focus 20 (1933) 8, p. 244.

Focus 20 (1933) 14, p. 414.

Lux-de Camera 44 (1933) 17, p. 226.

Focus 20 (1933) 22, p. 648.

Photograms of the Year 1933, plaat XXXIV.

Photograms of the Year 1934-'35, plaat XLVI.

Bedrijfsfotografie 16 (9 febr. 1934) 3, p. 47.

Focus 21 (1934) 5, p. 121.

Focus 21 (1934) 7, p. 193.

Focus 21 (1934) 8, p. 225.

Focus 21 (1934) 9, p. 241.

Focus 21 (1934) 14, p. 377.

Focus 21 (1934) 19, p. 532.

Focus 21 (1934) 25, p. 703.

Bedrijfsfotografie 16 (28 dec. 1934) 26, p. 471, 473.

Focus 22 (1935) 6, p. 165.

Focus 22 (1935) 12, p. 354.

Focus 22 (1935) 22, p. 629.

Cosmorama 2 (1936) 1, p. 3.

Focus 23 (1936) 16, p. 469.

Cosmorama 2 (1936) 12, p. 155.

Bedrijfsfotografie 18 (7 febr. 1936) 3, p. 50.

Bedrijfsfotografie 19 (29 okt. 1937) 22, p. 409.

Het Veerwerk 5 (juli 1938) 7, p. 135.

Kleinbeeldfoto 4 (sept. 1940) 6, p. 175.

Kleinbeeldfoto 4 (okt. 1940) 7, p. 203.

Kleinbeeldfoto 4 (dec. 1940) 9, p. 26.

Focus 27 (1940) 19, p. 538.

Focus 27 (1940) 21, p. 585.

Bedrijfsfotografie 22 (6 sept. 1940) 18, p. 314.

A. Boer, Foto's met inhoud, Bloemendaal (N.V. Focus) 1940, p. 41, 93.

Bedrijfsfotografie 23 (21 febr. 1941) 4, p. 56.

Bedrijfsfotografie 23 (7 maart 1941) 5, p. 74.

Bedrijfsfotografie 23 (21 maart 1941) 6, p. 88.

Focus 28 (1941) 6, p. 138.

Kleinbeeldfoto 4 (maart 1941) 12, p. 359 en omslag.

Kleinbeeldfoto 5 (april 1941) 1, p. 12, 19.

Focus 28 (1941) 10, p. 246.

Kleinbeeldfoto 5 (aug. 1941) 5, p. 134.

Het Fotografengilde 3 (september 1941) 9, p. 138.

Dr.Ir. J.A.M, van Liempt, Kunstlicht in de fotografie, Amsterdam (Meulenhoff & Co N.V.) 1942.

Focus 29 (1942) 2, p. 56.

Het Uurwerk 1 (febr. 1942) 4, omslag.

Kleinbeeldfoto 5 (maart 1942) 12, p. 330, 331.

Kleinbeeldfoto 6 (april 1942) 1, p. 16.

Het Uurwerk 1 (juni 1942) n , omslag.

Focus 29 (1942) 12, p. 227.

Kleinbeeldfoto 6 (sept. 1942) 6, p. 156.

Kleinbeeldfoto 6 (okt. 1942) 7, p. 182.

Nederlands Jaarboek voor Fotokunst 1942-'43, plaat XLV.

Kleinbeeldfoto 6 (maart 1943) 12, p. 313.

Vakfotografie 5 (april 1943) 2, omslag.

Advertentie Glasindustrie Pieterman, 1943.

J.G. Beernink, Compositieleer voor amateur- en vakfotografen, Bloemendaal (N.V.Focus) 1944, p. 136.

Juist nu reclame, spec. uitgave van de club van 40, Kerstmis 1945.

Nederlands Jaarboek voor Fotokunst 1944-'46, plaat XII.

J.G. Beernink, Compositieleer in de fotografie, Den Haag (Amalux N.V.), 1946, afb. 32, 114.

Focus 31 (1946) 6, p. 88.

Focus 31 (1946) 11, p. 157.

Focus 31 (1946) 13/14, p. 198.

John N. Gielis, Table Top Fotografie, Hengelo (H.L. Smit) 1947.

Minicam Photography 10 (febr. 1947) 5, p. 26, 28, 29, 33.

Foto 2 (1947) 3, p. 44.

Focus 32 (1947) 14, p. 217.

Focus 32 (1947) 16/17, p. 253, 260.

Nederlands Jaarboek voor Fotokunst 1947, plaat VI.

Nederlands Jaarboek voor Fotokunst 1948, p. 108.

Aug. Grégoire, Honderd Jaar Fotografie, Bloemendaal (N.V. Focus) 1948.

Foto 3 (1948) 8, p. 237.

Foto 3 (1948) 9, p. 270.

Foto 3 (1948) 10, p. 297.

Focus 33 (1948) 26, p. 508.

Bedrijfsfotografie 24 (dec. 1948) 3, p. 51-54.

Algemeen Handelsblad, 31 december 1948, oudejaarsbijvoegsel.

Bedrijfsfotografie 24 (jan. 1949) 4, p. 75-78.

Kalender Lemm & Co Suikerwerken Rotterdam 1949.

Focus 34 (1949) 4, p. 81-83.

Fotodienst 5 (juli/aug. 1949) 13, p. 9.

De Linie, 28 oktober 1949.

Focus 34 (1949) 11, p. 240.

Foto 4 (1949) 12, p. 421.

De Schiedamse Gemeenschap 2 (maart 1950) 1, omslag.

De Schiedamse Gemeenschap 2 (april 1950) 2, omslag.

Foto 5 (1950) 4, p. 126.

Foto 5 (1950) 11, p. 377, 379, 382.

Affiche Internationale Tentoonstelling Vakfotografie 1950, Eindhoven, Van Abbemuseum, 1950.

Focus 35 (1950) 26, p. 555.

Kalender Esso 1951.

Focus 37 (1952) 7, p. 139.

Focus 37 (1952) 16, p. 335, 337, 338.

Reclamewerk Dalco, Nederlandsche Fotografische Industrie, 1952.

De Schiedamse Gemeenschap 4 (maart 1952), Van Riebeecknummer, omslag.

Kalender Slavenburg en Huijser 1953.

Foto 8 (1953) 1, p. 50.

Edelmetaal, vakblad gewijd aan de belangen van de Edelmetaal en Handel, (december 1953) 12, omslag.

Focus 39 (1954) 9, omslag.

Hyfoama, verkoopboek banketbakkersprodukt Lenderink & Co 1955 (fotomontages).

De Maasbode, 13 oktober 1956, advertentie Veilig Verkeer.

Gedenkboek bij het honderdjarig bestaan van het r.k. parochiaal armenbestuur van Rotterdam, 1857-9, mei 1957.

Foto 14 (1959) 1, p. 12.

Kalenders Kemper Beton Rotterdam 1959, 1961, 1962.

De Mobil Koerier 7 (mei 1960) 3.

Anne H. Mulder, Gouda, stad van kaas, stroop en cultuur, Gouda (N.V. Drukkerij v.h. Koch & Knuttel) 1960.

Folder Strijk en Zet, uitgave Pieter Schoen Verf chemie, Zaandam, 2 (februari 1961) 3.

Individuele Reclame 2 (dec. 1962) 7, omslag.

Nieuwjaarskaart Drukkerij de Unie 1963.

Museumjournaal 9 (aug. 1963) 2, p. 58.

Individuele Reclame 2 (jan. 1963) 8, omslag.

Kalender Mobil 1963.

Kalender Schmid Shipstores 1964.

Folder Bekaert Draadprodukten 1965.

Folder Van Rijmenam Relatiegeschenken, 1965/66.

Vakfotografie (1966) 4, p. 3-18.

Folder Kan & Co 1966/67.

Zilverstad, Schoonhoven 1973.

Catalogus Schipperswerk, Maritiem Museum Prins Hendrik Rotterdam 1975, omslag.

Bouw 30 (1975) nrs. 11, 20, 21, 24, 25, 51, 52 (omslagen).

Bouw 31 (1976) nrs. 6, 10, 12, 24, 37, 42, 47 (omslagen).

Maatschappijbelangen, uitgave Ned. Mij voor Nijverheid en Handel, december 1976, 12, omslag.

Gedenkboek St. Lambertus, 100 jaar kerk, 1977 (foto's en lay-out).

Bouw 32 (1977) nrs. 1, 21 (omslagen).

Folders Sarah Kay-artikelen, 1977, 1978.

Folder gebroeders Spanjersberg b.v. Rotterdam, 1977.

Bouw 33 (1978) nrs. 1, 3, 7 (omslagen).

Bouw 34 (1979) nrs. 3, 6, 8, 9, 12, 14 (omslagen).

Bouw 35 (1980) nrs. 3, 24 (omslagen).

Diverse reclamefolders, o.a.: Kampeerkaart, z.j.; Algemeen Dagblad, z.j.; Van Nelle Koffie, z.j.; Kemper Beton Rotterdam, z.j.; Maasland meubelen, z.j.; Niehuis & v.d. Berg's Scheepsreparatiebedrijf N.V., z.j.; Personeelsadvertenties Van Nelle Rotterdam, z.j.; A. Jungerhans Serviesgoed, z.j.; Aanmeldingsformulier Centrale Discotheek Rotterdam, z.j.; American West Coast Import and Export Company Rotterdam-California, z.j.; Mobil Smeeroliën en Vetten, z.j.; Personeelsinformatie P.T.T., z.j.; Rijam kantoorartikelen, z.j.; Niehuis & v.d. Berg's Scheepsreparatiebedrijf N.V. Rotterdam, z.j.; Tuborg Bitter Lemon, z.j.; Debating Club Rotterdam, z.j. Diverse platenhoezen Philips, z.j.

Secundaire bibliografie

C. de Jong, Fotografie als zelfstandige uitingsvorm (verslag voordracht Steef Zoetmulder), in Cosmorama 3 (april 1937) 4, p.64.

Dick Boer, De Bondstentoonstelling „Nieuwe Richtingen in de Fotografie", in Focus 20 (1933) 22, p. 654.

Auteur onbekend, Bij de platen, in Focus 21 (1934) 8, p. 212.

A.B., De Jubileumtentoonstelling der Zwolsche A.F.V., in Focus 21 (1934) 19, p. 522.

Auteur onbekend, Uit de B.F. Donkere Kamer, Bij de platen, in Bedrijfsfotografie 16 (9 febr. I934) 3, p. 39.

Auteur onbekend, Uit de B.F. Donkere Kamer, De stillevens in dit nummer, in Bedrijsfotografie 16 (28 dec. 1934) 26, p. 467.

Auteur onbekend, Steef Zoetmulder, in La Revue Moderne Illustrée des Arts et de la Vie, oktober 1934; december 1935.

Auteur onbekend, Beknopte analyse der platen in dit nummer, in Focus 22 (1935) 6, p. 164.

Auteur onbekend, Salon International de la Photographie, Paris, in Les Artistes d'Aujourd'hui, nr. 11 (nov. 1935).

Auteur onbekend, Uit de B.F. Donkere Kamer, Bij de platen in dit nummer, in Bedrijfsfotografie 18 (7 febr. 1936) 3, p. 53.

Auteur onbekend, Uit de B.F. Donkere Kamer, Bij de platen in dit nummer, in Bedrijfsfotografie 19 (2g okt. 1937) 22, p. 401.

Auteur onbekend, Uitstekende Reclame, in Bedrijfsfotografie 20 (8 febr. 1938) 4, p. 64.

Auteur onbekend, In de Delftsche Poort, Fotokunst van Steef Zoetmulder, in Rotterdamsch Nieuwsblad 21 februari 1938.

Auteur onbekend, Beknopte analyse der platen in dit nummer, in Focus 27 (1940) 19, p. 530.

Auteur onbekend, Beknopte analyse der platen in dit nummer, in Focus 27 (1940) 21, p. 582.

Auteur onbekend, Uit de B.F. Donkere Kamer, Bij de platen in dit nummer, in Bedrijfsfotografie 22 (6 sept. 1940) 18, p. 307.

Auteur Onbekend, Uit de B.F. Donkere Kamer, Bij de platen in dit nummer, in Bedrijfsfotografie 23 (21 febr. 1941) 4, p. 50.

Auteur onbekend, Uit de B.F. Donkere Kamer, Bij de platen in dit nummer, in Bedrijfsfotografie 23 (7 maart 1941) 5, p. 66.

Auteur onbekend, Uit de B.F. Donkere Kamer, Bij de platen in dit nummer, in Bedrijfsfotografie 23 (21 maart 1941) 6, p. 81.

Auteur onbekend, Bij de Foto's, in Kleinbeeldfoto 5 (april 1941) I, p. 21.

Auteur onbekend, De foto als wandversiering, een tentoonstelling van Steef Zoetmulder, in de Schiedamsche Courant 12 april 1941.

Auteur onbekend, Bij de Foto's, in Kleinbeeldfoto 5 (maart 1942) 12, p. 333.

Auteur onbekend, Bij de Foto's, in Kleinbeeldfoto 6 (april 1942) 1, p. 17.

Auteur onbekend. Bij de Foto's, in Kleinbeeldfoto 6 (sept. 1942) 6, p. 157.

Auteur onbekend, Bij de Foto's, in Kleinbeeldfoto 6 (okt. 1942) 7, p. 185.

Auteur onbekend, Opening tentoonstelling 'Schiedam voor de lens', in Schiedamsche Courant 15 maart 1943.

Auteur onbekend, 37th London Salon of Photography, in Amateur Photographer 2 oktober 1946.

Daan Helfferich, Het werk en de opvatting van Steef Zoetmulder N.F.K., in Foto 5 (1950) 11, p. 376-383 (met foto's).

Auteur onbekend, Steef Zoetmulder, Fotomontage (verslag voordracht Steef Zoetmulder), in Focus 36 (1951) 3, p. 68.

Auteur onbekend, Zomerse foto's in hartje winter, in Rotterdamsch Parool 21 januari 1961.

Martien Coppens, Steef Zoetmulder, in Vakfotografie nr. 4 (1966) p. 1.

Els Barents (red.), Fotografie in Nederland 1940-1975, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1978 (supplement).

Flip Bool en Kees Broos (red.), Fotografie in Nederland 1920-1940, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1979.

Auteur onbekend, Van fotografie naar schilderen, in Rotterdams Nieuwsblad 5 januari 1983.

Auteur onbekend, Steef Zoetmulder, 'Een kar vol nonnen toeval?', in De Ster van Kralingen 2 (jan. 1986) 4, p. 4-5.

Hripsimé Visser, Steef Zoetmulder, in Catalogus Foto '86 Amsterdam, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1986, p. 74 (met foto's).

Arnoud van Soest, Foto '86 overspoelt Amsterdam met foto's, in Amsterdams Stadsblad 21/22 mei 1986.

Lidmaatschappen

AFVR, 1930 tot 1970.

BFN, 1938 tot heden.

NFK, 1950 tot 1970.

Onderscheidingen

1934 Eerste prijs Wedstrijd Vrij Ontwerp, AFVR.

1934 Tweede prijs Wedstrijd Winter, AFVR.

1940 Erediploma Meesterklasse, Prijsvraag Vrije Onderwerpen Fotoblad Focus, Bloemendaal.

1941 Zilveren plaquette (Tweede prijs) Prijsvraag Fotoblad Focus, Bloemendaal.

1945 Zilveren medaille (Eerste prijs) vakklasse, Wedstrijd Vrije Onderwerpen AFVR.

1945 Zilveren plaquette (Eerste prijs) vakklasse, Wedstrijd Portretwerk AFVR.

1946 Vergulde Daguerre-plaquette (Eerste prijs) Fotoblad Foto.

1947 Diploma klasse vakfotografen, 7e Nationale Bondssalon t.g.v. het Zilveren Bondsjubilé, 1922-'47 van de AAFV.

1947 Diploma, ge Amsterdamse Kerstsalon van de AAFV.

1947 Vergulde plaquette, Zilveren plaquette (Eerste prijs) vakklasse, Prijsvraag Vrije Onderwerpen Fotoblad Focus, Bloemendaal (jan. en juni).

1947 Zilveren plaquette, 7de Nationale Bondssalon, AAFV.

1947 Vergulde medaille, 7de Nationale Bondssalon, BNAFV.

1948 Diploma Jubileumwedstrijd 'Amsterdam', AAFV.

1948 Zilveren Daguerre-plaquette (Eerste prijs) klasse vakfotografen, wedstrijd 'Oranjefeest' Fotoblad Foto.

1948 Vergulde medaille (Eerste prijs) klasse vakfotografen, Kerstwedstrijd der AFVR.

1948 Zilveren plaquette (Eerste prijs) vakklasse, prijsvraag Stillevens bij Kunstlicht Fotoblad Focus, Bloemendaal.

1948 Vergulde Kon. Wilhelmina medaille (Tweede prijs) vakklasse, Jubileumwedstrijd Fotoblad Focus, Bloemendaal.

1948 Derde prijs wedstrijd Vrije Onderwerpen Fotoblad Foto.

1948 Kristallen Bokaal (Eerste prijs) vakklasse, fotowestrijd 'Licht en Kristal Leerdam.

1949 Vergulde plaquette (Eerste prijs) klasse vakfotografen, Kersttentoonstelling der AFVR.

1949 Tweede prijs klasse vakfotografen, westrijd Vrije Onderwerpen Fotoblad Foto.

1949 Diploma 11e Internationale Kerstsalon AAFV.

1950 Derde prijs vakklasse Kerstwedstrijd AFVR.

1951 Diploma Photowettbewerb der Camera

1950, Luzern.

1953 Diploma 15e Internationale Kerstsalon der AAFV.

1956 Zilveren Daguerre-plaquette (Tweede prijs) Tentoonstelling 'Franse Week', Groningen.

1960 Certificaat t.g.v. foto-expositie 'Zie Gods Schepping', Floriade Rotterdam.

1961 Vergulde plaquette, 20ste Focussalon, Amsterdam.

1962 Vergulde plaquette, Master Competition, Stockholm.

1967 Tweede prijs Advertentiewedstrijd Revue der Reclame.

1978 Oorkonde Nationale Fototentoonstelling BNAFV.

Tentoonstellingen

1932 (g) Amsterdam, RAI, Klank en Beeld.

1932 (g) Rotterdam, Kersttentoonstelling AFVR.

1932 (s) Londen, London Salon of Photography.

1933 (g) Amsterdam, Gebouw I.O.O.F., Aan den Arbeid (AAFV).

1933 (g) Amsterdam, Gebouw I.O.O.F., Nieuwe Wegen in de Fotografie (BNAFV).

1933 (g) Leicester, Tenth Midland Salon of Photography.

1933 (g) Londen, London Salon of Photography.

1934 (g) Rotterdam, Kersttentoonstelling van de AFVR.

1934 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, 1e Nationale Kerstsalon.

1934 (g) Brussel, Salon International d'Art Photographique.

1934 (g) Zwolle, Jubileumtentoonstelling der AFVZ.

1934 (g) Londen, London Salon of Photography.

1935 (g) Antwerpen, Brussel, Gent, Luik, Verviers, reizende tentoonstelling.

1935 (g) Parijs, joéme Salon International d'Art Photographique.

1935 (g) Pretoria, Johannesburg, The Fourth South African Salon of International Photography.

1935 (g) Londen, London salon of Photography.

1936 (g) New York, The Photographers Association of America.

1936 (g) Londen, London Salon of Photography.

1936 (g) Rotterdam, Kerstsalon der AFVR.

1936 (g) Durban, City Art Gallery.

1936 (g) Rotterdam, Studio 32.

1936 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, 3e Nationale Kerstsalon.

1936 (g) Düsseldorf, Film und Foto.

1937 (g) Amsterdam, Gouden Fotoschouw (NAFV).

1938 (e) Rotterdam, Delftsche Poort.

1939 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae/Den Haag, Gemeentemuseum, Kleinbeeld '39.

1939 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, 5e Nationale Kerstsalon.

1940 (g) Rotterdam, Kerstsalon der AFVR.

1940 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, 6e Nationale Kerstsalon.

1941 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, Kleinbeeld '41.

1941 (g) Rotterdam, Tentoonstelling AFVR.

1942 (g) Rotterdam, Tentoonstelling AFVR.

1943 (e) Schiedam, Stedelijk Museum, Schiedam voor de lens.

1945 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, 8e Nationale Kerstsalon.

1945 (g) Rotterdam, Tentoonstelling AFVR.

1946 (g) Londen, London Salon of Photography.

1947 (s) Amsterdam, Arti et Amicitiae, 9e Nationale Kerstsalon.

1948 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, 10e Nationale Kerstsalon.

1949 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, 11e Nationale Kerstsalon.

1949 (g) Hilversum, Hof van Holland, 25 jaar H.A.T.C.

1950 (g) Eindhoven, Van Abbe Museum, Het nieuwe gezicht in de fotografie.

1951 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, 13e Nationale Kerstsalon.

1951 (g) Saarbrücken, Schule für Kunst und Handwerk, Subjektive Fotografie 1.

1951 (g) Den Haag, Pulchristudio, NFK.

1952 (g) Den Haag, Gemeentemuseum, Fotoschouw '52.

1952 (g) Amsterdam, Film en Foto (voor Dalco).

1952 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, 14e Nationale Kerstsalon.

1953 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, 15e Nationale Kerstsalon.

1954 (g) Goslar, Bildausstellung Europaischer Berufsphotographen.

1954 (g) Utrecht, Jaarbeurs.

1955 (g) Rotterdam, E 55.

1956 (g) Leiden, Prentenkabinet, NFK.

1956 (g) Den Haag, Pulchri-Studio, NFK.

1956 (g) Groningen, Kunsthistorisch Instituut, Nederland ziet Frankrijk.

1956 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, 18e Nationale Kerstsalon.

1957 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, 19e Nationale Kerstsalon.

1958 (g) Haarlem, Vishal, Benelux Fotosalon.

1959 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, 21e Nationale Kerstsalon.

1960 (g) Glasgow, Royal Photographk Society.

1960 (g) Londen, Royal Photographk Society.

1960 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, 22e Nationale Kerstsalon.

1961 (g) Haarlem, 20e Internationale Focussalon.

1962 (g) Stockholm, Mastercompetition.

1964 (g) Hilversum, Tentoonstelling HAFV.

1969 (g) Eindhoven, Fotomundi.

1972 (g) Eindhoven, Fotomundi.

1975 (g) Eindhoven, Fotomundi.

1978 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Fotografie in Nederland 1940-'75.

1979 (g) Den Haag, Gemeentemuseum, Foto 20-40.

1982 (e) Rotterdam, Galerie 108.

1984 (e) Rotterdam, filialen Gemeentebibliotheek.

1985 (g) Amsterdam, Canon Photo Gallery, Photographic A bstractions.

1985 (e) Rotterdam, Galerie 108, Recente Foto-abstracties.

1986 (g) Amsterdam, Nieuwe Kerk, Foto '86.

Bronnen

Steef Zoetmulder, documentatie en mondelinge informatie.

Leiden, Prentenkabinet, bibliotheek en documentatiebestand.

Collecties

Leiden, Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit.

Rotterdam, Nederlands Fotomuseum.

Auteursrechten

De auteursrechten op het fotografisch oeuvre van Steef Zoetmulder zijn in het beheer van het Nederlands Fotomuseum te Rotterdam.