Fotolexicon, 6e jaargang, nr. 11 (maart 1989) (nl)Mattie Boom: Emiel van Moerkerken

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol06/nr11/f02nl/en

Secundaire bibliografie

Dolf Verspoor, Fotokunst, in De Lyceumkrant (Kennemer Lyceum) (september 1933).

Auteur onbekend, Het spreekuur van den fotodokter, in Wij. Ons leven ons werk 1938.

Auteur onbekend, 'Reportages in licht en schaduw', in Focus 33 (26 juni 1948) 13, p.227.

P. Heyse, Fotografie-Fotokunst, in Winkler Prins Encyclopaedie, deel VIII, (ca. 1950).

L.M. Schwarz, Wat men ver haalt is (niet altijd) lekker, in Foto 7 (juni 1952) 6, p. 142-143.

Peter Lichtveld, Photocol, in Propria Cures 31 oktober 1953.

R. Nieman, Mooie foto's in 'Le Canard', in Elseviers Weekblad 21 november 1953.

H. Kleinstra, 'Le Canard'. De fotografie en de film, in Foto 8 (december 1953) 12, p. 348-350 (met foto's).

R.H. Mason, Pictorial analysis. A brief review of the pictures on the next pages, in Amateur Photographer 108 (29 december :954) 3451, p. 1038-1039.

J.J. Hens, Wat ik zag ... en wat ik hoorde... dat mij trof, in Foto 12 (juni 1957) 6, p. 224-228 (met foto's).

R. Nieman, Contrasten in fotoverslagen, in Elseviers Weekblad 8 juni 1957.

D.B. (=Dick Boer), Meisjes van Nederland, in Focus 45 (6 februari 1960) 3, p. 75, 90.

J.P. Guépin, Van Geel als surrealist, in E. de Waard (samenstelling), Chr.J. van Geel. 'De ene kunst leeft nooit zonder de andere, althans bij mij', Amsterdam (Meulenhoff) 1977, p. 21-26.

Els Barents (red.), Fotografie in Nederland 1940-1975, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1978, p. 23, 33, 92, biografie.

Kees Broos en Flip Bool (red.), Fotografie in Nederland 1920-1940, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1979, p. 65,85,86, 120, 125, 126, 130, I31, 142, 154.

Marleen Kox, Verslag onderzoek fotoarchieven. (Samengesteld in opdracht van de Stichting Nederlands Foto-Archief), Amsterdam, juli 1981.

E. Jaguer, Les Mystères de la Chambre Noire. Le Surrealisme et la photographie, Parijs (Flammarion) 1982, p. 82-84. (Duitse editie: Surrealistische Photographie.

Zwischen Traum und Wirklichkeit, Keulen (DuMont) 1984, p. 15, 82-84, 115-116).

Yvonne Kroonenberg, Emiel van Moerkerken. 'Geestige dingen vind ik niet leuk', in Haagse Post (8 mei 1982) 18, p. 48-49, 51.

Catalogus tent. Geconstrueerd voor foto's, Amsterdam (Nederlandse Kunststichting) 1983, p. 5.

Catalogus tent. Zien en gezien worden. Fotografische zelfbespiegeling in Nederland van ca. 1840 tot heden, Nijmegen (Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan') 1983, p. 90.

José Vovelle, La diffusion du Surrealisme dans les pays néerlandophones 1920-1950, Parijs (Université de Paris I) 1984, (These de Doctorat d'état), p. 373-383.

E. Jaguer, II Surrealismo nel paese delle brume bionde, in Terzo occhio september 1984, p. 30-35.

Catalogus Fotobiennale Enschede. Amerikaanse en Nederlandse fotografie, Enschede (Stichting Fotobiennale Enschede) 1984, p.48, 62.

Joh. M. Pameijer, Emiel van Moerkerken: Fotograferen doe je om het interessante, het mooie, niet om het psychologische, in Dagblad Tubantia 18 augustus 1984, p. 11.

Remco Campert (inl.), Amsterdam 1950-1959 20 fotografen, Amsterdam (Fragment) 1985, ongepag., omslag, afb. 5, 16, 33, 48, 49.

Auteur onbekend, Emile van Moerkerken.

Gerard van der Heide, in Catalogus tent. Foto '86, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1986, p. 144.

EdR, Amsterdam 1950-1959, 20 fotografen, in Perspektief (jan../febr./mrt. 1986) 23, p. 48-50.

Auteur onbekend, Welkom bij Galerie f.32, in Nieuwsbrief.32 mei 1986.

Willem Kuipers, Een zoen van Annabel, in De Volkskrant 16 mei 1986, p. 19.

Hans Renders, E. van Moerkerken en het zijden draadje tussen Stalin en Breton, in Het oog in 't zeil 4 (april 1987) 4, p. 20-27.

Anneke van Veen, Amsterdam voordat het voorbij is. De foto-opdrachten van het Amsterdams Fonds voor de Kunst ten behoeve van het Gemeente-Archief, in Perspektief (juni 1987) 28/29, p. 62 (met foto's).

Hripsimé Visser, Documentaire en monumentale foto-opdrachten in Nederland na 1945, in Perspektief (juni 1987) 28/29, p. 116.

Hans Renders, E. van Moerkerken, in Perspektief (november 1987) 30, p. 23-35 (met foto's).

B. Hogenkamp, De Nederlandse documentaire film 1920-1940, Amsterdam (Van Gennep) 1988, p.63, 91, 94.

M. Boom, Exposition Internationale du Surrealisme, in Jong Holland (1988) 1, p. 5- 15.

J. Vovelle, Le 'Bel été' surréaliste d'Amsterdam 1938. Stratégies internationalistes a 1'épreuve de la fiari, in Les Cahiers du Musée National d'Art Moderne voorjaar 1988, p. 57- 74.