Fotolexicon, 6e jaargang, nr. 11 (maart 1989) (nl)Mattie Boom: Emiel van Moerkerken

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol06/nr11/f02nl/en

Lidmaatschappen

BKVK, (voor de oorlog).

NBF, vanaf 1946 tot heden, sinds 1988 erelid.