Fotolexicon, 8e jaargang, nr. 15 (maart 1991) (nl)Ingrid Grootes: Richard Polak

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol08/nr15/f02nl/en

Bronnen

Leiden, Ingrid Grootes (ongepubliceerde doctoraalscriptie: Richard Polak (1870-1956). Een kunstfotograaf en de zeventiende eeuw, april 1989).

Leiden, Prentenkabinet, bibliotheek en documentatiebestand (o.a. knipselalbum van Richard Polak).