Fotolexicon, 5e jaargang, nr. 9 (september 1988) (nl)Mattie Boom: Herman Bückmann

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol05/nr09/f03nl/en

Documentatie

Primaire bibliografie

next section

Advertentie in Dagblad van ’s-Gravenhage 9 juli 1851, p. 4.

Advertentie in Dagblad van ’s-Gravenhage 27 augustus 1851, p.4.

J.H Bückmann, Mystères dévoilés de la photographie sur plagues, papiers et verres, Deventer 1853 (zie commentaar in de Biografie, onder 1853).

Advertentie in Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage 27 maart 1861, p.4.

foto's in:

L.J. van der Haer, 's-Gravenhage gephotographeerd tusschen de jaren 1860-1870, Delft (Elmar N.V.) 1968, p. 34, 47, 63, 64, 79.

Jan Coppens (samenstelling), Een camera vol stilte. Nederland in het begin van de fotografie 1839-1875, Amsterdam (Meulenhoff) 1976, afb. 74, 75, 77, 207.

Kees Nieuwenhuijzen, Den Haag en omstreken in 19de-eeuwse foto's, Amsterdam (Van Gennep) 1975, afb. 23, 26.

Secundaire bibliografie

J.E.J. Geselschap, De fotografie te 's-Gravenhage (lijst van 19de-eeuwse fotografen in Den Haag), ongedateerde, getypte lijst in Gemeentearchief Den Haag.

G.A. Evers, Hoe de fotografie in Nederland kwam. I Lijst van Nederlandse geschriften over fotografie verschenen van 1839 tot en met 1864, in Lux 25 (1 augustus 1914) 15, p. 359.

J.E.J. Geselschap, De fotografie te ’s-Gravenhage 1839-1870, in Focus 40 (12 november 1955) 23, p. 519-520.

J. Geselschap, Goudse portretfotografen in de negentiende eeuw, in Gens Nostra 16 (april 1961) 4, p. 85-87.

J.E.J. Geselschap, Fotografen kwamen en gingen, in Goudsche Courant 10 juni 1967, p. 10.

Claude Magelhaes, Evolutie van de kreatieve fotografie. Deel I: 1820-1880, Den Haag/ Brussel (Manteau) 1968, p. 76, 91, afb. 9.

Claude Magelhaes, Nederlandse fotografie. De eerste honderd jaar, Utrecht/Antwerpen (Bruna & Zoon) 1969, p. XII, afb. 18-19.

H.M. Mensonides, Een nieuwe kunst in Den Haag; encyclopedisch overzicht van de eerste Haagse fotografen, in jaarboek Die Haghe 1977, p. 54-57, 59, 72, 103.

Ingeborg Th. Leijerzapf (red.), Fotografie in Nederland 1839-1920, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1978, p.35, 92.

Bas Roodnat, Het Den Haag van Johan Bückmann, in NRC Handelsblad 11 december 1982.

Tineke de Ruiter, Alexandrine Tinne, in Geschiedenis van de Nederlandse fotografie, Alphen aan den Rijn (Samsom) 1984 e.v.

Jan Coppens, G.A. Evers, onze eerste fotohistoricus, in Photohistorisch Tijdschrift 9 (1986) 2, p. 8.

Bronnen

Delft, Gemeentearchief.

Den Haag, Gemeentearchief (o.a. archief van de Vereeniging van Geschiedenis van 's-Gravenhage).

Gouda, Gemeentearchief.

Leiden, Prentenkabinet, bibliotheek en documentatiebestand.

Middelburg, Gemeentearchief.

Collecties

Den Haag, Gemeentearchief.

Den Haag, Rijksdienst Beeldende Kunst.

Leiden, Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit.

Middelburg, Gemeentearchief.

Auteursrechten

Het fotografisch oeuvre van Johan Herman Bückmann is vrij van auteursrechten. De reproductierechten berusten bij de instellingen die de foto's beheren (zie onder Collecties).