Fotolexicon, 5e jaargang, nr. 9 (september 1988) (nl)Mattie Boom: Herman B├╝ckmann

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol05/nr09/f03nl/en

Collecties

Den Haag, Gemeentearchief.

Den Haag, Rijksdienst Beeldende Kunst.

Leiden, Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit.

Middelburg, Gemeentearchief.