Fotolexicon, 14e jaargang, nr. 28 (april 1997) (nl)Carla van der Stap: Ralph Prins

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol14/nr28/f02nl/en

Abstract

In het veelzijdige oeuvre van beeldend kunstenaar Ralph Prins neemt de fotografie een grote plaats in. Prins experimenteerde veel met druktechnieken en past deze kennis toe in zijn fotografie, in zijn typografische werk (affiches) en in zijn onderwijs. Hij was een bezielend docent en publicist. Bovendien is hij een veelgevraagd ontwerper van oorlogsmonumenten. Hij werkte in opdracht voor de UNESCO en maakt met regelmaat affiches voor Amnesty International. Met het tekenen van portretten van kunstenaars, rabbi's, componisten en schrijvers verwierf hij naam. Voor zijn foto's is hij diverse malen onderscheiden in het buitenland. Zijn fotografie heeft durf, vaart en uitdaging en is breed qua onderwerp en stijl.