Fotolexicon, 14e jaargang, nr. 29 (november 1997) (nl)Saskia E. Asser: Nicolaas Henneman

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol14/nr29/f03nl/en

Abstract

Nicolaas Henneman woonde en werkte het grootste deel van zijn leven in Engeland. Als persoonlijke bediende van William Henry Fox Talbot stond hij aan de wieg van de fotografie. Aan het hoofd van Talbots fotografische drukkerij in Reading en in zijn eigen portretstudio in Londen, kreeg hij de mogelijkheid om met diverse fotografische technieken en toepassingen te experimenteren. Hij vervaardigde onder andere de afdrukken voor de eerste met foto's geïllustreerde boeken. Hij genoot in een nog vroeg stadium aanzien als een van de weinige portretfotografen die succesvol met het natte collodium procédé werkten.