Fotolexicon, 8e jaargang, nr. 15 (maart 1991) (nl)Marga Altena: Franz Ziegler

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol08/nr15/f04nl/en

Documentatie

Primaire bibliografie

next section

Photography in Holland, in Photograms of the Year 1924, p. 21.

Photography in Holland, in Photograms of the Year 1925, p. 23.

Photography in Holland, in Photograms of the Year 1926, p. 23.

Het gebruik van monochromatisch licht in de fotografie, in Cosmorama 2 (maart 1936) 3, p. 28-29.

in Bedrijfsfotografie:

Industrieele opnamen, 6 (3 januari 1924) 1, p. 6-9.

Toonwaarden in de fotografie, 6 (6 november 1924) 23, p. 557-558.

Toonwaarden in de fotografie, 7 (18 juli 1925) 15, p. 332-334.

Fotografie als kunstuiting, 7 (1 augustus 1925) 16, p. 352-359.

Open brief aan het bestuur der N.F.P.V, 8 (27 maart 1926) 7, p. 149-150.

Ingezonden. (Buiten verantwoording der redactie), 9 (24 september 1927) 20, p. 509.

(Advertentie), 15 (10 februari 1930) 3, p. IV.

Gedachten over opleiding in de fotografie, 12 (11 juli 1930) 14, p. 258-259.

Gedachten over opleiding in de fotografie II, 12 (25 juli 1930) 15, p. 276-278.

Gedachten over opleiding in de fotografie III, 12 (22 augustus 1930) 17, p. 315-316.

Ingezonden stukken. Buiten verantwoording der redactie, 12 (5 september 1930) 18, p. 343.

Gedachten over opleiding in de fotografie IV, 12 (3 oktober 1930) 20, p. 369-371.

Gedachten over opleiding in de fotografie V, 12 (28 november 1930) 24, p. 457-458.

Gedachten over opleiding in de fotografie VI, 12 (13 december 1930) 25, p. 467-468.

Gedachten over vakopleiding in de fotografie VII, 13 (6 maart 1931) 5, p. 82-84.

Gedachten over vakopleiding in de fotografie VIII, 13(17 april 1931 ) 8, p. 140-141.

Gedachten over vakopleiding in de fotografie IX, 13 (12 juni 1931) 12, p. 231-232.

Ingezonden. (Buiten verantwoording der redactie), 13 (24 juli 1931) 15, p. 285.

Gedachten over vakopleiding in de fotografie X, 13 (7 augustus 1931) 16, p. 289-290.

De voordeden en het toepassen der „Philora" lichtbronnen, 18 (21 augustus 1936) 17, p. 331-334.

De tweede intern. Focus salon, 18 (2 oktober 1936) 20, p. 379-380.

Mijn officieele opname van het kon. bruidspaar, 18 (2 oktober 1936) 20, p. 380.

(Advertentie), 19 (30 april 1937) 9, p. VI.

in Focus:

Fotografie in Holland, 11 (27 december 1924) 26, p. 714.

Waarmee men tegenwoordig rekening moet houden met het uitzenden van tentoonstellingsfoto's naar het buitenland, 12 (22 augustus 1925) 17, p.403.

Internationale fotosalon Arnhem, 15 (9 juni 1928) 12, p. 318-319.

Internationale fotosalon Arnhem II, 15 (23 juni 1928) 13, p. 346-347.

Fotografiek op de tentoonstelling te Graz, 15 (24 november 1928) 24, p. 652.

De toekomst der fotografie, 16 (30 maart 1929) 7, p. 175-176.

Tentoonstellingsoverpeinzingen, 24 (23 oktober 1937) 22, p. 606-607 (idem in: Bedrijfsfotografie 19 (29 oktober 1937) 22, p. 405-406).

Zwart-wit of.. kleur?, 26 (7 januari 1939) 1, p. 37.

foto's in:

De Camera 14 (15 mei 1922) 14, p. 125, 127.

W.H. Idzerda, Neerland's fotokunst, Amsterdam 1923, p. 24, 103.

De Camera 17 (15 oktober 1925) 24, p. 327, 329.

De Camera 18 (1 november 1925) 1, p. 7.

De Camera 18 (15 november 1925) 2, p. 19.

Lux 37 (1926), p.85.

The American Annual of Photography 1927, p. 118.

Catalogus tent. Tweede Amsterdamse Kerstsalon van Fotografische Kunst (AAFV), Amsterdam 1935, p. 19.

Wij. Ons werk ons leven (1935) 33, omslag.

Cosmorama 2 (maart 1936) 3, p.31, pl. 56.

J.A.M, van Liempt en P. Leydens, Fotografie bij kunstlicht, Eindhoven (Lecturis) 1939, p. 18, 20, 34-36, 39.

Cosmorama 5 (januari 1939) 1, p. 15.

Cosmorama 6 (oktober 1940) 10, p. 132, pl. 145.

J.A.M, van Liempt, Kunstlicht in de fotografie, Amsterdam (Meulenhoff) 1942, p. 102-103.

Privé mei 1980, p. 28.

in Bedrijfsfotogrqfie:

5 (15 maart 1923) 6, p. 123, 133.

5 (21 juni 1923) 13, p. 295, 301.

5 (16 augustus 1923) 17, p. 395, 401.

6 (3 januari 1924) 1, p. 11 (Atelier Ziegler).

6 (17 januari 1924) 2, p. 33, 39 (Atelier Ziegler).

6 (22 mei 1924) 11, p. 255.

7 (6 juni 1925) 12, p. 267, 273.

7 (20 juni 1925) 13, p. 289, 295.

7 (15 augustus 1925) 17, p. 377, 387.

7 (10 oktober 1925) 21, p. 465, 471.

8 (13 februari 1926) 4, na p. 86 (Atelier Ziegler).

8 (17 juli 1926) 15, p. 353-356.

11 (18 april 1929) 16, p. 181.

11 (4 juli 1929) 27, na p. 318.

11 (1 augustus 1929) 31, na p. 366.

14 (8 januari 1932) 1, p. 9-12.

14 (4 november 1932) 22, p. 419-422.

16 (13 juli 1934) 14, p. 243-246.

16 (24 augustus 1934) 17, p. 301-302.

17 (23 augustus 1935) 17, p. 321.

17 (18 oktober 1935) 21, p.401.

18 (21 augustus 1936) 17, p. 327-330.

19 (10 december 1937) 25, p.469.

22 (28 juni 1940) 13, p. 227.

22 (20 september 1940) 19, p. 333.

in Focus:

9 (15 juni 1922) 12, p. 259.

11 (7 februari 1924) 3, p. 79-80 (Atelier Ziegler).

11 (15 mei 1924) 10, p. 273.

12 (5 september 1925) 18, p. 433-440.

13 (2 oktober 1926) 20, p. 515, 519, 521.

21 (23 juni 1934) 13, p. 366.

21 (18 augustus 1934) 17, p. 471-474.

21(1 september 1934) 18, p. 502-503.

22 (20 juli 1935) 15, p. 440.

27 (27 april 1940) 9, p. 267.

in Photograms of the Year.

1921, pl.XLVII.

1924, pl. LX.

1925, pl. LXII.

1926, pl. LX.

1927.

1930, pl. LVI.

Secundaire bibliografie

Auteur onbekend, Nederlanders in den vreemde, in De Camera 17 (15 september 1925) 22, p. 295.

Auteur onbekend, Bij onze illustraties, in De Camera 17 (15 oktober 1925) 24, p. 330.

A. Boer, Onze werkers. Veertig jaren fotografie, 1887-1927, z.p., 1927.

Auteur onbekend, Hollandsche successen, in De Camera 19 (7 mei 1927) 23, p. 358.

J.W. Boon (voorw.), Veertig jaren fotografie. Gedenkboekje uitgegeven door de Nederlandsche Amateur-Fotografen-Vereeniging ter gelegenheid van haar veertig jarig jubileum 7 sept.-5 nov. 1927, Amsterdam 1927, p. 102.

Auteur onbekend, A.F.V. Rotterdam, in Lux-De Camera 38 (19 november 1927) 23, bijlage Bondsnieuws 5 (19 november 1927) 3, p. 11-12.

Catalogus tent. The modern spirit in photography, Londen (Royal Photographic Society of Great Britain) 1932.

Auteur onbekend, Een uurtje bij den hoffotograaf. Een onderhoud met Franz Ziegler, in De Maasbode 23 december 1934.

W. Verwey, Tweede Amsterdamse kerstsalon van fotografische kunst, in Cosmorama 2 (januari 1936) 1, p. 7-8.

C.J.J. Schaepman, Franciscus Xaverius Wilhelmus Josephus Ziegler (overleden), in Cosmorama 5 (december 1939) 12, p. 183-184.

Aug. Grégoire, Honderd jaar fotografie, Bloemendaal (Focus) 1948, p. 30, 36 (met foto's).

Adri de Waard, Een halve eeuw hoffotografie, in De Spiegel (25 april 1959) 30, p. 8-16, 36.

HJ. Scheffer, Portret van een fotograaf. Henri Berssenbrugge 1873-1959, Leiden (Sijthoff) 1967, p. 29-31, 37-39.

Auteur onbekend, Hof-fotografen, in De Telegraaf13 mei 1967, bijlage.

Claude Magelhaes (samenstelling), Nederlandse fotografie. De eerste honderd jaar, Utrecht/Antwerpen (Bruna & Zoon) 1969, p. XXI, pl. 82, 97.

Ingeborg Th. Leijerzapf (red.), Fotografie in Nederland 1839-1920, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1978, p. 108.

Flip Bool en Kees Broos (red.), Fotografie in Nederland 1920-1940, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1979, p. 10-11, 40, 90, 94-95, 102, 107, 159 (met foto's).

Fred Lammers, Hoffotografie in heden en verleden, in Ons Koningshuis 13 (augustus 1983) 27, p. 3-7.

Harry Ruiken, De „andere" Schaepman, in Photohistorisch Tijdschrift 9 (1986) 2, p. 16-19.

Ingeborg Th. Leijerzapf (red.), Het Fotografisch Museum van Auguste Grégoire. Een vroege Nederlandse fotocollectie, Den Haag (SDU) 1989, p. 19, 29, 31, 133, 143-149 (met foto's).

in Bedrijfsfotografie:

A.B. (= Adriaan Boer), Fotografisch vakonderricht in Duitschland, 3 (24 november 1921) 24, p.407-408, 410.

Auteur onbekend, De fotografische tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam, 4 (22 juni 1922) 13, p. 283-288.

Auteur onbekend, Onze platen, 6 (17 januari 1924) 2, p. 36.

Auteur onbekend, Uitslag prijsvraag voor atelierverlichting met Philips' gloeilampen, 7 (6 juni 1925) 12, p. 262-263.

Auteur onbekend, Bij de platen, 7 (20 juni 1925) 13, p. 292.

C.G.L., Ned. Fotografen Patroons Vereeniging, 8 (27 maart 1926) 7, p. 149.

Tuinzing, Franz Ziegler te Wimbledon, 8 (8 mei 1926) 10, p. 245.

W.H. Niestad, Een nieuw propagandamiddel?, 9 (15 januari 1927) 2, p. 28-29.

Auteur onbekend, Radio-voordracht Franz Ziegler, 9 (29 januari 1927) 3, p. 70-71.

Auteur onbekend, Een belangrijke onderscheiding voor Franz Ziegler, 9 (4 juni 1927) 12, p. 300.

Adr. Boer, Eenige bijzonderheden over Nederlandsche fotografen, 10 (14 januari 1928) 1, p. 17-21.

Auteur onbekend, Tentoonstelling Fr. Ziegler, Den Haag, 11 (20 juni 1929) 25, p. 295.

R., Modern fotowerk, 11 (20 juni 1929) 25, p. 295-297.

Auteur onbekend, De Haagsche collega’s in actie, 11 (27 juni 1929) 26, p. 302-303.

A.B., N.F.K. tentoonstelling in Pulchri Studio, Den Haag, 12 (19 september 1930) 19, p. 348-350.

A.B., Een zeldzaam jubileum. R. Ziegler, vijftig jaar fotograaf, 12 (27 december 1930) 26, p. 482-483.

Auteur onbekend, Robert Mathias Ziegler. (overleden), 13 (18 september 1931) 19, p. 343.

Auteur onbekend, Bij de platen van Fr. Ziegler, 14 (8 januari 1932) 1, p. 1-2.

Auteur onbekend, Brand Atelier Ziegler, Den Haag, 14 (8 april 1932) 7, p. 117.

Auteur onbekend, Brand bij Ziegler, 14 (22 april 1032) 8, p. 136.

A.B., Het herbouwde atelier van Franz Ziegler, 14 (4 november 1932) 22, p. 414-415.

Auteur onbekend, Franz Ziegler verloofd, 14 (30 december 1932) 26, p. 490-491.

A.B., Tentoonstelling „Bekende Landgenooten", 16 (29 juni 1934) 13, p. 220-224.

Auteur onbekend, Bij de platen van „Bekende Landgenooten", 16 (13 juli 1934) 14, p. 237.

Bern. F. Eilers, Bij de platen in dit nummer, van collega's Ziegler en Merkelbach, 16 (24 augustus 1934) 17, p. 293-294.

A.B., De groote tentoonstelling en jaarvergadering der NFPV, 17 (14 juni 1935) 12, p. 215-218.

A.B., De N.F.P.V. tentoonstelling in „Pulchri Studio", 17 (14 juni 1935) 12, p. 229-231.

A.B., Over de toepassing van nieuwe lichtbronnen, 17 (28 juni 1935) 13, p. 247-248.

Auteur onbekend, Bij de platen in dit nummer, 17 (23 augustus 1935) 17, p. 316.

Auteur onbekend, Bij de platen in dit nummer, 17 (18 oktober 1935) 21, p. 394.

Streefkerk, Opnamen maken met natriumen kwiklicht in het Atelier Ziegler, 18 (24 januari 1936) 2, p. 22-23.

Auteur onbekend, Bij de platen in dit nummer, 18 (21 augustus 1936) 17, p. 322.

A.B., Het nieuwe atelier van Franz Ziegler, Den Haag, 19 (14 mei 1937) 10, p. 180-181.

P. Brandsma, Jaarverslag van den secretaris der N.F.P.V. over 1936, 19 (28 mei 1937) 11, p. 209-211.

A.B., Het gouden jubileum der N.A.F.V., 19 (26 november 1937) 24, p. 443-444.

Auteur onbekend, Bij de platen, 19 (10 december 1937) 25, p. 461-462.

Auteur onbekend, Franz Ziegler over Philora licht in Londen, 19 (10 december 1937) 25, p. 462.

Auteur onbekend, Franz Ziegler herstellend, 21 (22 september 1939) 19, p. 356.

Adr. B., Franz Ziegler (overleden), 21 (17 november 1939) 23, p. 445-447.

Auteur onbekend, Bij de platen in dit nummer, 22 (28 juni 1940) 13, p. 219-220.

Auteur onbekend, Bij de platen, 22 (20 september 1940) 19, p. 331-332.

in Focus:

A.B., De achtste jaarlijksche tentoonstelling der N.A.F.V., 8 (2 juni 1921) 11, p. 218-221.

Auteur onbekend, Hollanders buiten, 8 (6 oktober 1921) 20, p. 434.

Auteur onbekend, Tentoonstelling „De Mensch", 9 (1 juni 1922) 11, p. 227-228.

B., De negende jaarlijksche salon, 9 (15 juni 1922) 12, p. 252-255.

A.B., „Focus"-prijsvraag „Busteportretten met groote koppen", 11 (7 februari 1924) 3, p. 66-67.

A.B., De internationale salon van fotografische kunst te Brussel, 11 (1 mei 1924) 9, p. 236-238.

A.B., De tiende tentoonstelling van fotowerken te Amsterdam, 11 (15 mei 1924) 10, p. 259-262.

Auteur onbekend, Leeuwarder Amateur Fotografenclub, 11 (13 december 1924) 25, p. 690.

G.O. 't Hooft, Notulen van de maandelijksche vergadering op woensdag 27 mei 1925, 12 (13 juni 1925) 12, p. 299-300.

Auteur onbekend, Onze platen, 12 (5 september 1925) 18, p. 425.

Auteur onbekend, Franz Ziegler in de Royal, 12 (19 september 1925) 19, p. 450.

A. Verschure, The London salon of photography 1925, 12 (3 oktober 1925) 20, p. 477-478.

Auteur onbekend, Onze Boekenkast. „Photograms of the Year", 12 (26 december 1925) 26, p. 637.

Tuinzing, De eerste internationale fotografietentoonstelling te Zaragoza, 12 (26 december 1925) 26, p. 639.

A.B., De fotosalon te Zwolle, 13 (6 februari 1926) 3, p. 60-61.

A.B., Het Hollandsche werk op den fotosalon te Arnhem, 13 (29 mei 1926) 11, p. 275-279.

A. Verschure, The London salon of photography 1926, 13 (18 september 1926) 19, p. 482-483.

Auteur onbekend, Bij de platen, 13 (2 oktober 1926) 20, p. 505.

A. Verschure, Een en zeventigste jaarlijksche tentoonstelling Royal Photographic Society, 13 (2 oktober 1926) 20, p. 508-509.

Leo R. Kryn, Notulen van de eerste maandelijksche vergadering op woensdag 9 februari 1927, 14 (19 februari 1927) 4, p. 113-114.

Auteur onbekend, Voordrachten Fr. Ziegler, 15 (27 oktober 1928) 22, p. 582.

Auteur onbekend, Tentoonstelling Fr. Ziegler, Den Haag, 16 (22 juni 1929) 13, p.341.

Auteur onbekend, Ziegler portretten bij Kleykamp, 18 (9 mei 1931) 10, p. 268.

Adr. Boer, De fotosalon van „Klank en Beeld", 19 (30 april 1932) 9, p. 259-262.

Auteur onbekend, Voordrachten Fr. Ziegler, 19 (19 oktober 1932) 22, p. 662.

Auteur onbekend, Bij de portretten in dit nummer, 21 (23 juni 1934) 13, p. 349-350.

Auteur onbekend, Bij de platen, 21 (18 augustus 1934) 17, p. 461-462.

Auteur onbekend, Bij de platen in dit nummer, 21(1 september 1934) 18, p. 487-488.

H.J. Herbig, Haagsche A.F.V., 22 (2 maart 1935) , p. 152.

Auteur onbekend, Beknopte analyse der platen in dit nummer, 22 (20 juli 1935) 15, p. 436.

Auteur onbekend, Honderd jaren fotografie, 26 (21 januari 1939) 2, p. 45.

H. Frank, De gecombineerde fototentoonstellingen: „Nederland fotografisch gezien" en de „5e Amsterdamsche kerstsalon", ter herdenking van het honderdjarig bestaan der fotografie, 26 (21 januari 1939) 2, p. 69.

Auteur onbekend, Frans Ziegler. [overleden], 26 (25 (november 1939) 24, p. 714-715.

Auteur onbekend, Beknopte analyse der platen in dit nummer, 27 (27 april 1940) 9, p. 262.

D.B. (= Dick Boer), N.A.F.V. salon „Het Baken". 27 april to 5 mei 1940, 27 (27 april 1940) 9, p. 256-258.

Lidmaatschappen

HAFV.

NFK.

Pulchri Studio.

Zwolse Amateur Fotografen Vereninging, vanaf 1916.

NFPV, vanaf 1926 (voorzitter afdeling Den Haag vanaf ca. 1935).

Jury Fotografendag NFPV, Amsterdam 1927.

Royal Photographic Society, Associate vanaf 1927.

Jury van toelating Internationale Tentoonstelling van Fotokunst (BNAFV), Arnhem 1928.

Jury fotowedstrijd Mooi ’s-Gravenhage (wedstrijd uitgeschreven door de historische vereniging Die Haghe), Den Haag, 1929.

Jury fotowedstrijd Onze Dierentuin (wedstrijd uitgeschreven door de firma J.B.Hijmans), 1929.

Jury Fotosalon Klank en Beeld, Amsterdam, 1935.

Jury NFPV-tentoonstelling, Den Haag, 1935.

Redactie Cosmorama, van ca. 1935-1939.

Jury tentoonstelling De Residentieweek 1936, Den Haag, 1936.

Jury Nationale Gouden Fotoschouw, Amsterdam 1937.

Onderscheidingen

1922 Tweede prijs (voor foto van een zittend naakt), tentoonstelling De Mensch, Amsterdam.

1923 Eerste prijs (verzilverde Focusplaquette), klasse vakfotografen, Focusprijsvraag 'Buste portretten met groote koppen'.

1925 Grand prix, Eerste Internationale Fotografietentoonstelling, Zaragoza.

1925 Eerste prijs (ƒ150,-), Prijsvraag N.V. Philips' Gloeilampen Fabrieken 'Atelierverlichting met Philips' gloeilampen'.

1925 Bronzen en zilveren medaille, New Westminster Salon, New Westminster (Canada).

1925 Erediploma, Internationale Fototentoonstelling, Bandoeng.

1926 Tweede prijs (zilveren medaille), Tentoonstelling van The Wimbledon Camera Club, Wimbledon.

1926 Eerste prijs, afdeling artistieke kwaliteiten, Fotografendag NFPV, Amsterdam.

1927 Associate of The Royal Photographic Society.

1927 Verguld zilveren medaille, Jubileumtentoonstelling NFK, Utrecht.

1927 Eén der tien 5de prijzen, Prijsvraag uitgeschreven door het tijdschrift American Photography.

1928 Hoffotograaf.

1935 Erediploma, NFPV-tentoonstelling, Den Haag.

1935 Eerste prijs (verguld zilveren bondsmedaille), Tweede Amsterdamse Kerstsalon van Fotografische Kunst (AAFV), Amsterdam.

1939 Bronzen plaquette van de AAFV, 5e Amsterdamsche Kerstsalon van Fotografische Kunst (AAFV), Amsterdam.

Tentoonstellingen

1921 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Achtste Jaarlijksche Nationale Tentoonstelling van Fotowerken (NAFV).

1921 (g) Londen, The London Salon of Photography.

1922 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Negende Jaarlijksche Tentoonstelling van Fotowerken (NAFV).

1922 (g) Amsterdam, Paleis van Volksvlijt, De Mensch.

1923 (g) Dordrecht, Localiteiten van de Dordtsche Vrouwenclub, Fotosalon Dordrecht.

1924 (g) Brussel, Cercle Artistique et Litteraire (5, Rue de la Loi), IX Internationalen Salon van Kunstfotografie.

1924 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Tiende Jaarlijksche Tentoonstelling van Fotowerken (NAFV).

1924 (g) (g) Leeuwarden, De Harmonie, (Leeuwarder Amateur Fotografenclub).

1924 (g) Londen, Galleries of the Royal Society of Painters in Water Colours, The London Salon of Photography.

1924 (g) New Westminster (Canada), International Exhibition ofPictorial Photography.

1925 (e) Londen, Lokalen van the Royal Photographic Society.

1925 (g) Londen, Galleries of the Royal Society of Painters in Water Colours, The London Salon of Photography.

1925 (g) Londen, Princes Galleries, Internationale Tentoonstelling van Beroepsfotografie.

1925 (g) Zwolle, Kunstkring.

1925 (g) Toronto, Toronto Salon.

1925 (g) Zaragoza, Centro Mercantil, Eerste Internationale Fotografietentoonstelling.

1925 (g) Leeuwarden, De Harmonie.

1925 (g) Bandoeng, Jaarbeurs, Internationale Fototentoonstelling.

1925 (g) New Westminster (Canada), New Westminster Salon.

1926 (g) Zwolle, (Zwolse AFV).

1926 (g) Wimbledon, (Wimbledon Camera Club).

1926 (g) Arnhem, Korenbeurs, (BNAFV).

1926 (g) Amsterdam, Gebouw Heystee, Fotografendag NFPV.

1926 (g) San Francisco.

1926 (g) Londen, Galleries of the Royal Society of Painters in Water Colours, The London Salon of Photography.

1926 (g) Londen, (Royal Photographic Society).

1926 (g) Zaragoza, Centro Mercantil, Tweede Internationale Fotografietentoonstelling.

1926 (g) Toronto, The first Annual Salon of Pictorial Photography held al the Canadian National Exhibition.

1927 (g) Utrecht, Jaarbeurs, Jubileumstentoonstelling NFK.

1927 (g) Budapest, Tweede Budapester Internationale Kunstphotographie Tentoonstelling.

1927 (g) Londen, Galleries of the Royal Society of Painters in Water Colours, The London Salon of Photography.

1927 (g) New Westminster (Canada).

1927 (g) Amsterdam, Koopmansbeurs, Fotografendag NFPV.

1928 (g) Praag, Lokalen van de Vereeniging voor Schone Kunsten van Bohemen, Internationale Salon van Fotokunst.

1928 (g) Seattle, Vierde Internationale Tentoonstelling van Kunstfotografie (Seattle Camera Club).

1928 (g) Londen, Galleries of the Royal Society of Painters in Water Colours, The London Salon of Photography.

1928 (g) Arnhem, Internationale Tentoonstelling van Fotokunst (BNAFV) (rondreizende tentoonstelling).

1929 (e) Den Haag, Kunstzaal Boucher.

1929 (g) Toronto, Canadian National Exhibition.

1929 (g) Göteborg.

1929 (g) Dublin, Irish Salon of Photography.

1930 (g) Den Haag, Pulchri Studio, (NFK).

1931 (e) Den Haag, Koninklijke Kunstzaal Kleykamp.

1931/1932 (g) Antwerpen, Iris-Kerstsalon.

1932 (g) Hengelo, Stork-school, Hengelose Jubileumstentoonstelling 1922-1932.

1932 (g) Den Haag, Gemeentearchief, Jubileumstentoonstelling van de HAFV.

1932 (g) Amsterdam, Rai, Fotosalon Klank en Beeld.

1932 (g) Londen, Royal Photographic Society (35 Russell Square), The modern spirit in photography.

1933 (g) Brussel.

1933 (g) (Wales), Barry Camera Club.

1934 (g) Amsterdam, Leesmuseum, Bekende Landgenooten (rondreizende tentoonstelling).

1935 (g) Den Haag, Pulchri Studio, (NFPV).

1935 (g) Amsterdam, Verenigingsgebouw AAFV (Keizersgracht 428-430), Tweede Amsterdamse Kerstsalon van Fotografische Kunst (AAFV).

1935 (g) Rotterdam, (AFV Rotterdam).

1936 (g) Düsseldorf, Tentoonstellingszalen aan de Rijnkade, Film und Foto.

1936 (g) Den Haag, Museum Mesdag, De Residentieweek 1936.

1937 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, foto ‘37,

1937 (e) Den Haag, N.V. Fotografisch Atelier Franz Ziegler (Alexanderstraat), (tentoonstelling t.g.v. de opening van het nieuwe atelier van Ziegler in de Alexanderstraat).

1937 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, Nationale Gouden Fotoschouw (NAFV).

1939 (g) Den Haag, Gemeentearchief, Honderd jaar fotografie.

1939 (g) Amsterdam, Leesmuseum, 5e Amsterdamse Kerstsalon van Fotografische Kunst (AAFV).

1940 (g) Amsterdam, Gebouw Heystee, Het Baken (NAFV).

1962 (g) Leiden, Stedelijk Museum De Lakenhal, Samen op de kiek.

1969 (g) Den Bosch, Noordbrabants Museum, Nederlandse Fotografie, de eerste honderd jaar (rondreizende tentoonstelling).

1979/1980 (g) Den Haag, Gemeentemuseum, Foto 20-40.

1983/1984 (g) 's-Gravenzande, Honderd jaar Oranjevorstinnen (rondreizende tentoonstelling).

1989 (g) Gouda, Stedelijk Museum Het Catharina Gasthuis, Het Fotografisch Museum van Auguste Grégoire.

Bronnen

Amsterdam, M. Ziegler, documentatie en mondelinge informatie.

Den Haag, Gemeentearchief.

Den Haag, Koninklijk Huisarchief.

Den Haag, Nederlands Postmuseum.

Eindhoven, Philips Company Archives (PCA).

Enschede, Gemeentearchief.

Hengelo, F. Bakker, mondelinge informatie.

Leiden, Prentenkabinet, bibliotheek en documentatiebestand.

St. Michelsgestel, M.van Gardingen-Cooijmans, documentatie (o.a. een door Ziegler zelf uitgetypte lezing gehouden op 27 april 1936 in de gehoorzaal van de Philips' Bedrijfsschool) en mondelinge informatie.

Rotterdam, Gemeentearchief.

Velp, F. Ziegler, documentatie en mondelinge informatie.

Zwolle, Gemeentearchief.

Zwolle, H. Ruiken, documentatie en mondelinge informatie.

Collecties

Den Haag, Gemeentearchief.

Den Haag, Koninklijk Huisarchief.

Den Haag, Rijksvoorlichtingsdienst.

Leiden, Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit Leiden.

Auteursrechten

Het fotografisch oeuvre van Franz Ziegler is vrij van auteursrechten. De reproductierechten berusten bij de instellingen die de foto’s beheren (zie onder Collecties).