Fotolexicon, 8e jaargang, nr. 15 (maart 1991) (nl)Marga Altena: Franz Ziegler

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol08/nr15/f04nl/en

Auteursrechten

Het fotografisch oeuvre van Franz Ziegler is vrij van auteursrechten. De reproductierechten berusten bij de instellingen die de foto’s beheren (zie onder Collecties).