Fotolexicon, 3e jaargang, nr. 5 (september 1986) (nl)Hripsimé Visser: Steef Zoetmulder

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol03/nr05/f04nl/en

Primaire bibliografie

Fotomontage I, in Kleinbeeldfoto 3 (april 1939) 1, p. 23-25 (met foto's).

Fotomontage II, in Kleinbeeldfoto 3 (mei 1939) 2, p. 45-47 (met foto's).

Typisch Kleinbeeld, in Kleinbeeldfoto 4 (sept. 1940) 6, p. 195-197 (met foto's).

Fotografie als zelfstandige uitingsvorm, in Focus 24 (mei 1937) 11, p. 294-296.

'Rollei' bespiedt de kleuters, in Focus 28 (mei 1941) 11, p. 260, 261 (met foto's).

Fotomontage, in Focus 35 (dec. 1950) 26, p. 553-555 (met foto's).

Fotomontage I, in Foto 2 (1947) 2, p. 30-32 (met foto's).

Fotomontage II, in Foto 2 (1947) 4, p. 66-69 (met foto's).

Kunstzinnige fotografie, in Focus 33 (maart 1948) 6/7, p. 96.

Gedachten over Fotomontage, in Bedrijfsfotografie 24 (dec. 1948) 3, p. 41, 42.

De verhouding tussen kunst en techniek in de fotografie, in Bedrijfsfotografie 24 (jan. 1949) 4, p. 73, 74.

De verhouding tussen kunst en techniek in de fotografie, in Focus 34 (febr. 1949) 4, p. 73, 74 (met foto).

Wanneer is een foto goed, in Focus 34 (mei 1949) 10, p. 224, 225.

Kwaliteit = service = prijs, in Vakfotografie (1966) 4 p. 2.

Photographic abstractions, in Reflexions 4 (mei/juni 1985) 20, p. 8 (met foto).

foto's in:

Focus 17 (1930) 24, p. 644.

Lux-de Camera 44 (1933) 1, p. 10.

Lux-de Camera 44 (1933) 3, p. 39.

Focus 20 (1933) 8, p. 244.

Focus 20 (1933) 14, p. 414.

Lux-de Camera 44 (1933) 17, p. 226.

Focus 20 (1933) 22, p. 648.

Photograms of the Year 1933, plaat XXXIV.

Photograms of the Year 1934-'35, plaat XLVI.

Bedrijfsfotografie 16 (9 febr. 1934) 3, p. 47.

Focus 21 (1934) 5, p. 121.

Focus 21 (1934) 7, p. 193.

Focus 21 (1934) 8, p. 225.

Focus 21 (1934) 9, p. 241.

Focus 21 (1934) 14, p. 377.

Focus 21 (1934) 19, p. 532.

Focus 21 (1934) 25, p. 703.

Bedrijfsfotografie 16 (28 dec. 1934) 26, p. 471, 473.

Focus 22 (1935) 6, p. 165.

Focus 22 (1935) 12, p. 354.

Focus 22 (1935) 22, p. 629.

Cosmorama 2 (1936) 1, p. 3.

Focus 23 (1936) 16, p. 469.

Cosmorama 2 (1936) 12, p. 155.

Bedrijfsfotografie 18 (7 febr. 1936) 3, p. 50.

Bedrijfsfotografie 19 (29 okt. 1937) 22, p. 409.

Het Veerwerk 5 (juli 1938) 7, p. 135.

Kleinbeeldfoto 4 (sept. 1940) 6, p. 175.

Kleinbeeldfoto 4 (okt. 1940) 7, p. 203.

Kleinbeeldfoto 4 (dec. 1940) 9, p. 26.

Focus 27 (1940) 19, p. 538.

Focus 27 (1940) 21, p. 585.

Bedrijfsfotografie 22 (6 sept. 1940) 18, p. 314.

A. Boer, Foto's met inhoud, Bloemendaal (N.V. Focus) 1940, p. 41, 93.

Bedrijfsfotografie 23 (21 febr. 1941) 4, p. 56.

Bedrijfsfotografie 23 (7 maart 1941) 5, p. 74.

Bedrijfsfotografie 23 (21 maart 1941) 6, p. 88.

Focus 28 (1941) 6, p. 138.

Kleinbeeldfoto 4 (maart 1941) 12, p. 359 en omslag.

Kleinbeeldfoto 5 (april 1941) 1, p. 12, 19.

Focus 28 (1941) 10, p. 246.

Kleinbeeldfoto 5 (aug. 1941) 5, p. 134.

Het Fotografengilde 3 (september 1941) 9, p. 138.

Dr.Ir. J.A.M, van Liempt, Kunstlicht in de fotografie, Amsterdam (Meulenhoff & Co N.V.) 1942.

Focus 29 (1942) 2, p. 56.

Het Uurwerk 1 (febr. 1942) 4, omslag.

Kleinbeeldfoto 5 (maart 1942) 12, p. 330, 331.

Kleinbeeldfoto 6 (april 1942) 1, p. 16.

Het Uurwerk 1 (juni 1942) n , omslag.

Focus 29 (1942) 12, p. 227.

Kleinbeeldfoto 6 (sept. 1942) 6, p. 156.

Kleinbeeldfoto 6 (okt. 1942) 7, p. 182.

Nederlands Jaarboek voor Fotokunst 1942-'43, plaat XLV.

Kleinbeeldfoto 6 (maart 1943) 12, p. 313.

Vakfotografie 5 (april 1943) 2, omslag.

Advertentie Glasindustrie Pieterman, 1943.

J.G. Beernink, Compositieleer voor amateur- en vakfotografen, Bloemendaal (N.V.Focus) 1944, p. 136.

Juist nu reclame, spec. uitgave van de club van 40, Kerstmis 1945.

Nederlands Jaarboek voor Fotokunst 1944-'46, plaat XII.

J.G. Beernink, Compositieleer in de fotografie, Den Haag (Amalux N.V.), 1946, afb. 32, 114.

Focus 31 (1946) 6, p. 88.

Focus 31 (1946) 11, p. 157.

Focus 31 (1946) 13/14, p. 198.

John N. Gielis, Table Top Fotografie, Hengelo (H.L. Smit) 1947.

Minicam Photography 10 (febr. 1947) 5, p. 26, 28, 29, 33.

Foto 2 (1947) 3, p. 44.

Focus 32 (1947) 14, p. 217.

Focus 32 (1947) 16/17, p. 253, 260.

Nederlands Jaarboek voor Fotokunst 1947, plaat VI.

Nederlands Jaarboek voor Fotokunst 1948, p. 108.

Aug. Grégoire, Honderd Jaar Fotografie, Bloemendaal (N.V. Focus) 1948.

Foto 3 (1948) 8, p. 237.

Foto 3 (1948) 9, p. 270.

Foto 3 (1948) 10, p. 297.

Focus 33 (1948) 26, p. 508.

Bedrijfsfotografie 24 (dec. 1948) 3, p. 51-54.

Algemeen Handelsblad, 31 december 1948, oudejaarsbijvoegsel.

Bedrijfsfotografie 24 (jan. 1949) 4, p. 75-78.

Kalender Lemm & Co Suikerwerken Rotterdam 1949.

Focus 34 (1949) 4, p. 81-83.

Fotodienst 5 (juli/aug. 1949) 13, p. 9.

De Linie, 28 oktober 1949.

Focus 34 (1949) 11, p. 240.

Foto 4 (1949) 12, p. 421.

De Schiedamse Gemeenschap 2 (maart 1950) 1, omslag.

De Schiedamse Gemeenschap 2 (april 1950) 2, omslag.

Foto 5 (1950) 4, p. 126.

Foto 5 (1950) 11, p. 377, 379, 382.

Affiche Internationale Tentoonstelling Vakfotografie 1950, Eindhoven, Van Abbemuseum, 1950.

Focus 35 (1950) 26, p. 555.

Kalender Esso 1951.

Focus 37 (1952) 7, p. 139.

Focus 37 (1952) 16, p. 335, 337, 338.

Reclamewerk Dalco, Nederlandsche Fotografische Industrie, 1952.

De Schiedamse Gemeenschap 4 (maart 1952), Van Riebeecknummer, omslag.

Kalender Slavenburg en Huijser 1953.

Foto 8 (1953) 1, p. 50.

Edelmetaal, vakblad gewijd aan de belangen van de Edelmetaal en Handel, (december 1953) 12, omslag.

Focus 39 (1954) 9, omslag.

Hyfoama, verkoopboek banketbakkersprodukt Lenderink & Co 1955 (fotomontages).

De Maasbode, 13 oktober 1956, advertentie Veilig Verkeer.

Gedenkboek bij het honderdjarig bestaan van het r.k. parochiaal armenbestuur van Rotterdam, 1857-9, mei 1957.

Foto 14 (1959) 1, p. 12.

Kalenders Kemper Beton Rotterdam 1959, 1961, 1962.

De Mobil Koerier 7 (mei 1960) 3.

Anne H. Mulder, Gouda, stad van kaas, stroop en cultuur, Gouda (N.V. Drukkerij v.h. Koch & Knuttel) 1960.

Folder Strijk en Zet, uitgave Pieter Schoen Verf chemie, Zaandam, 2 (februari 1961) 3.

Individuele Reclame 2 (dec. 1962) 7, omslag.

Nieuwjaarskaart Drukkerij de Unie 1963.

Museumjournaal 9 (aug. 1963) 2, p. 58.

Individuele Reclame 2 (jan. 1963) 8, omslag.

Kalender Mobil 1963.

Kalender Schmid Shipstores 1964.

Folder Bekaert Draadprodukten 1965.

Folder Van Rijmenam Relatiegeschenken, 1965/66.

Vakfotografie (1966) 4, p. 3-18.

Folder Kan & Co 1966/67.

Zilverstad, Schoonhoven 1973.

Catalogus Schipperswerk, Maritiem Museum Prins Hendrik Rotterdam 1975, omslag.

Bouw 30 (1975) nrs. 11, 20, 21, 24, 25, 51, 52 (omslagen).

Bouw 31 (1976) nrs. 6, 10, 12, 24, 37, 42, 47 (omslagen).

Maatschappijbelangen, uitgave Ned. Mij voor Nijverheid en Handel, december 1976, 12, omslag.

Gedenkboek St. Lambertus, 100 jaar kerk, 1977 (foto's en lay-out).

Bouw 32 (1977) nrs. 1, 21 (omslagen).

Folders Sarah Kay-artikelen, 1977, 1978.

Folder gebroeders Spanjersberg b.v. Rotterdam, 1977.

Bouw 33 (1978) nrs. 1, 3, 7 (omslagen).

Bouw 34 (1979) nrs. 3, 6, 8, 9, 12, 14 (omslagen).

Bouw 35 (1980) nrs. 3, 24 (omslagen).

Diverse reclamefolders, o.a.: Kampeerkaart, z.j.; Algemeen Dagblad, z.j.; Van Nelle Koffie, z.j.; Kemper Beton Rotterdam, z.j.; Maasland meubelen, z.j.; Niehuis & v.d. Berg's Scheepsreparatiebedrijf N.V., z.j.; Personeelsadvertenties Van Nelle Rotterdam, z.j.; A. Jungerhans Serviesgoed, z.j.; Aanmeldingsformulier Centrale Discotheek Rotterdam, z.j.; American West Coast Import and Export Company Rotterdam-California, z.j.; Mobil Smeeroliën en Vetten, z.j.; Personeelsinformatie P.T.T., z.j.; Rijam kantoorartikelen, z.j.; Niehuis & v.d. Berg's Scheepsreparatiebedrijf N.V. Rotterdam, z.j.; Tuborg Bitter Lemon, z.j.; Debating Club Rotterdam, z.j. Diverse platenhoezen Philips, z.j.