Fotolexicon, 3e jaargang, nr. 5 (september 1986) (nl)Hripsimé Visser: Steef Zoetmulder

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol03/nr05/f04nl/en

Secundaire bibliografie

C. de Jong, Fotografie als zelfstandige uitingsvorm (verslag voordracht Steef Zoetmulder), in Cosmorama 3 (april 1937) 4, p.64.

Dick Boer, De Bondstentoonstelling „Nieuwe Richtingen in de Fotografie", in Focus 20 (1933) 22, p. 654.

Auteur onbekend, Bij de platen, in Focus 21 (1934) 8, p. 212.

A.B., De Jubileumtentoonstelling der Zwolsche A.F.V., in Focus 21 (1934) 19, p. 522.

Auteur onbekend, Uit de B.F. Donkere Kamer, Bij de platen, in Bedrijfsfotografie 16 (9 febr. I934) 3, p. 39.

Auteur onbekend, Uit de B.F. Donkere Kamer, De stillevens in dit nummer, in Bedrijsfotografie 16 (28 dec. 1934) 26, p. 467.

Auteur onbekend, Steef Zoetmulder, in La Revue Moderne Illustrée des Arts et de la Vie, oktober 1934; december 1935.

Auteur onbekend, Beknopte analyse der platen in dit nummer, in Focus 22 (1935) 6, p. 164.

Auteur onbekend, Salon International de la Photographie, Paris, in Les Artistes d'Aujourd'hui, nr. 11 (nov. 1935).

Auteur onbekend, Uit de B.F. Donkere Kamer, Bij de platen in dit nummer, in Bedrijfsfotografie 18 (7 febr. 1936) 3, p. 53.

Auteur onbekend, Uit de B.F. Donkere Kamer, Bij de platen in dit nummer, in Bedrijfsfotografie 19 (2g okt. 1937) 22, p. 401.

Auteur onbekend, Uitstekende Reclame, in Bedrijfsfotografie 20 (8 febr. 1938) 4, p. 64.

Auteur onbekend, In de Delftsche Poort, Fotokunst van Steef Zoetmulder, in Rotterdamsch Nieuwsblad 21 februari 1938.

Auteur onbekend, Beknopte analyse der platen in dit nummer, in Focus 27 (1940) 19, p. 530.

Auteur onbekend, Beknopte analyse der platen in dit nummer, in Focus 27 (1940) 21, p. 582.

Auteur onbekend, Uit de B.F. Donkere Kamer, Bij de platen in dit nummer, in Bedrijfsfotografie 22 (6 sept. 1940) 18, p. 307.

Auteur Onbekend, Uit de B.F. Donkere Kamer, Bij de platen in dit nummer, in Bedrijfsfotografie 23 (21 febr. 1941) 4, p. 50.

Auteur onbekend, Uit de B.F. Donkere Kamer, Bij de platen in dit nummer, in Bedrijfsfotografie 23 (7 maart 1941) 5, p. 66.

Auteur onbekend, Uit de B.F. Donkere Kamer, Bij de platen in dit nummer, in Bedrijfsfotografie 23 (21 maart 1941) 6, p. 81.

Auteur onbekend, Bij de Foto's, in Kleinbeeldfoto 5 (april 1941) I, p. 21.

Auteur onbekend, De foto als wandversiering, een tentoonstelling van Steef Zoetmulder, in de Schiedamsche Courant 12 april 1941.

Auteur onbekend, Bij de Foto's, in Kleinbeeldfoto 5 (maart 1942) 12, p. 333.

Auteur onbekend, Bij de Foto's, in Kleinbeeldfoto 6 (april 1942) 1, p. 17.

Auteur onbekend. Bij de Foto's, in Kleinbeeldfoto 6 (sept. 1942) 6, p. 157.

Auteur onbekend, Bij de Foto's, in Kleinbeeldfoto 6 (okt. 1942) 7, p. 185.

Auteur onbekend, Opening tentoonstelling 'Schiedam voor de lens', in Schiedamsche Courant 15 maart 1943.

Auteur onbekend, 37th London Salon of Photography, in Amateur Photographer 2 oktober 1946.

Daan Helfferich, Het werk en de opvatting van Steef Zoetmulder N.F.K., in Foto 5 (1950) 11, p. 376-383 (met foto's).

Auteur onbekend, Steef Zoetmulder, Fotomontage (verslag voordracht Steef Zoetmulder), in Focus 36 (1951) 3, p. 68.

Auteur onbekend, Zomerse foto's in hartje winter, in Rotterdamsch Parool 21 januari 1961.

Martien Coppens, Steef Zoetmulder, in Vakfotografie nr. 4 (1966) p. 1.

Els Barents (red.), Fotografie in Nederland 1940-1975, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1978 (supplement).

Flip Bool en Kees Broos (red.), Fotografie in Nederland 1920-1940, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1979.

Auteur onbekend, Van fotografie naar schilderen, in Rotterdams Nieuwsblad 5 januari 1983.

Auteur onbekend, Steef Zoetmulder, 'Een kar vol nonnen toeval?', in De Ster van Kralingen 2 (jan. 1986) 4, p. 4-5.

Hripsimé Visser, Steef Zoetmulder, in Catalogus Foto '86 Amsterdam, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1986, p. 74 (met foto's).

Arnoud van Soest, Foto '86 overspoelt Amsterdam met foto's, in Amsterdams Stadsblad 21/22 mei 1986.