Fotolexicon, 3e jaargang, nr. 5 (september 1986) (nl)Hripsimé Visser: Steef Zoetmulder

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol03/nr05/f04nl/en

Auteursrechten

De auteursrechten op het fotografisch oeuvre van Steef Zoetmulder zijn in het beheer van het Nederlands Fotomuseum te Rotterdam.