Fotolexicon, 3e jaargang, nr. 5 (september 1986) (nl)Herman f. Moeshart: Adolph Schaefer

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol03/nr05/f03nl/en

Abstract

Het fotografisch oeuvre van Adolph Schaefer neemt, hoewel gering van omvang, een bijzondere plaats in in de geschiedenis van de fotografie in Nederland. Zijn onderneming om de Borobudur en andere kunstschatten op Java te fotograferen is niet alleen één der zeer vroege pogingen om fotografie in wetenschappelijk onderzoek toe te passen, in dit geval de archeologie, maar is bovendien de eerste Nederlandse overheidsopdracht aan een beroepsfotograaf.

Schaefers fotografische activiteiten zijn enkele jaren op de voet te volgen, dankzij bewaard gebleven brieven van en over hem in het archief van het Ministerie van Koloniën, thans in het Algemeen Rijksarchief.