Fotolexicon, 18e jaargang, nr. 34 (oktober 2001) (nl)Johan Degewij; Ingeborg Th. Leijerzapf: J.J.M. van Santen

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol18/nr34/f05nl/en

Documentatie

Primaire bibliografie

next section

Het nauwkeurig meten van isothermen, in Wis- en Natuurkundig Tijdschrift 6 (1932), p. 59-70.

Metingen van de tweede viriaalcoëfficient van helium bij 0°C., 20°C. en 100°C., Leiden (Boek- en Steendrukkerij Eduard IJdo) 1934 (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden).

Ultravioletlampen als analytisch en fotografisch hulpmiddel, Den Haag (Amalux) 1946.

Amalux fototolk. Viertalig verklarend woordenboek voor fotografie en cinematografie, Bloemendaal (Focus) 1947.

Beginselen van de fotografische techniek, Bloemendaal (Focus) 1947 (idem 1948, 2de herz. en uitgebr. dr.; vanaf 1955 3de herz. en uitgebr. dr. 2 delen: Dl. I: Camera-techniek, Dl. II: A. De afwerking, B. Enkele speciale gebieden) (met foto's).

Fotografie in het infrarood, Bloemendaal (Focus) 1953.

1907 H.A.F.V. 1957, in Catalogus tent. 50 jaar "Haagsche Amateur Fotografen Vereeniging", Den Haag (Grote Kerk) 1957, p. 13-14, 17-26.

Van Santen, Aan de H.A.F.V.-leden, in Clubnieuws HAFV 54 (8 oktober 1960).

in Focus:

1932-1933, 1935-1941, 1943, 1946-1969, 1971-1972, honderd artikelen, waaronder:

Het vervaardigen en toepassen van filters, 22 (11 mei 1935) 10, p. 280-282, 22 (25 mei 1935) 11, p. 309-311, 22 (8 juni 1935) 12, p. 343-345.

Scherpstellen bij het vergroten, 23 (18 juli 1936) 15, p. 433-436.

De reproduktieschuif, 35 (11 november 1950) 23, p. 493-494, 35 ( 25 november 1950) 24, p. 513-514, 35 (9 december 1950) 25, p. 535-537, 36 (6 januari 1951) 1, p. 14-15.

De plaats van de fotografie in ons onderwijs, 38 (10 januari 1953) 1, p. 3-4.

Fotografie in het infrarood, 38 (5 september 1953) 18, p. 371-373 (met foto).

Fotografie en economie. De kosten van kleinbeeldfotografie, 41 (7 juli 1956) 14, p. 310-311 (met foto's).

Fotowedstrijd H.A.F.V.-V.H.M.O. 1960-1961, 46 (22 juli 1961) 15, p. 468-469.

Bepaling van de brandpuntsafstand van objectieven, 47 (19 januari 1962) 2, p. 7-8.

De projectielamp, 48 (13 september 1963) 19, p. 12-15.

Problemen rondom de projectielamp, 48 (25 oktober 1963) 22, p. 25.

Jeugd+fotografie, 49 (9 oktober 1964) 21, p. 16-17.

Het grensgebied van micro- en macrofotografie, 52 (26 mei 1967) 11, p. 8-12, 52 (1 september 1967) 18, p. 8-10, 34.

Fotografie in het infrarood, 54 (24 januari 1969) 2, p. 6-9.

Fluorescentie en fosforescentie in de fotografie, 54 (21 februari 1969) 4, p. 20-21, 54 (7 maart 1969) 5, p. 28-30.

in Foto:

Oud fotopapier, 1 (juni 1946) 6, p. 94-95.

Verdere ontsluiering der sluierwerende stoffen, 3 (januari 1948) 1, p. 6-7.

Dat kleine zoekertje, 3 (november 1948) 11, p. 339.

Zuinig ontwikkelen van kleinformaatfilms, 4 (oktober 1949) 10, p. 352-353.

Taaimannen, ofwel een serum tegen fotografendolheid, 5 (maart 1950) 3, p. 86-88.

De behandeling van de belichte films, 5 (oktober 1950) 10, p. 336-338.

Groepsfoto's met de kleinformaatcamera, 6 (april 1951) 4, p. 100-102.

Hoe maak ik onberispelijke negatieven op kleinformaat?, 6 (oktober 1951) 10, p. 270-272.

Over het verstandig gebruik van filters, 6 (december 1951) 12, p. 324-328.

Hoe presenteert men de moderne foto?, 8 (maart 1953) 3, p. 73-76.

Proximeters voor de Leica, 8 (maart 1953) 3, p. 77-’78.

Ilford multigrade, 8 (juni 1953) 6, p. 165-166.

Scherpe foto's met de kleinformaatcamera, 10 (september 1955) 9, p. 291-295.

Vergroten op flink formaat, 10 (november 1955) 11, p. 367.

Een tweede camera voor kleur, 11 (februari 1956) 2, p. 41.

Vergroten op flink formaat, 12 (maart 1957) 3, p. 94.

Al weer de kleine zoeker, 12 (mei 1957) 5, p. 195.

Leica-tentoonstelling in Den Haag, 12 (juni 1957) 6,p. 232.

Speelt het opnameformaat geen rol meer?, 13 (april 1958) 4, p. 156-157.

Jeugdfotografie. De fotowedstrijd van HAFV-VHMO 1963, 18 (juni 1963) 6, p. 328-330.

foto's in:

L. de Jong, Vijf minuten te laat, in Nederland in Oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 2 (10 mei 1947) extra nummer, p. 123.

Focus 27 (7 december 1940) 25, p. 685.

Focus 28 (15 maart 1941) 6, p. 142A.

J.G. Beernink, Compositieleer voor amateur- en vakfotografen, Bloemendaal (Focus) 1944, afb. 90.

Kees Berg en Maarten van Doorn, Dagboek van het dagelijks leven. Den Haag en de Hagenaars tijdens de bezetting 40-45, Den Haag (Gemeentearchief) 1985, p. 82.

B.E. van der Boom, Den Haag in de tweede wereldoorlog, Den Haag (Sea Press) 1995, p. 242 (dissertatie).

C. Bal, Scheveningen Den Haag 1940-1945, Scheveningen (Rodi B.V.) 1996, p. 31, 61-62, 77-78, 149.

Secundaire bibliografie

Anoniem, Beknopte analyse der platen in dit nummer, in Focus 2 (7 december 1940) 25, p. 682.

J.J. Hens, Wat ik zag... en hoorde.... dat mij trof. Het gouden feest der Haagse A.F.V., in Foto 12 (april 1957) 4, p. 143 (met foto).

J.J. Hens, Het gouden jubileum van de Haagse Amateurfotografenvereniging, in Foto 12 (maart 1957) 3, p. 103-105.

Auteur onbekend, Dr. J.J.M, van Santen gehuldigd bij amateurfotografen, in Het Vaderland 28 september 1960.

Auteur onbekend, Van de Bondsconsuls, in foto 15 (november 1960) 11, p. 581.

P. Cool, Het afscheid van voorzitter Van Santen, in Clubnieuws HAFV 58 (mei 1964) 4, p. 2.

[H.] Degen, Verslag van de jaarvergadering op 14 april 1964, in Clubnieuws HAFV 58 (mei 1964) 4, p. 3-4.

Arie van Leeuwen, In memoriam. Dr. Van Santen overleden, in Focus 57 (augustus 1972) 8, p. 57.

Corrie Schuering-Van Straaten, In Memoriam, in Mededelingen van de Haagsche Amateur Fotografen Vereeniging, 6 (september 1972) 2.

Boekbesprekingen Ultravioletlampen als analytisch en fotografisch hulpmiddel, Den Haag (Amalux) 1946:

Vlas, in Faraday 16 (december 1946) 2.

Van O., in foto 2 (januari 1947) 1, p . 15.

Auteur onbekend, in Microwereld 2 (maart 1947) 3.

Chr. Jac. van Ledden Hulsebosch, in Tijdschrift voor de Politie 9 (31 juli 1947) 18.

B.J. Blomberg, in Chemisch Weekblad 43 (1947), p. 810.

J. Piket, in De Ingenieur 16 januari 1948.

Boekbesprekingen Fotografie in het infrarood, Bloemendaal (Focus) 1953:

JENA, in Algemeen Handelsblad 9 mei 1953.

N. Martijnse, in Tijdschrift voor de Politie 15 (12 juni 1953) 12, p. 142.

K.J.K., in Electrotechniek 31 (16 juli 1953) 15.

Ed. K., St. Bonaventura 20 (24 juli 1953) 29.

A.J. van Gelder, in Weekblad voor het Genootschap van Leraren aan Nederlandse Gymnasia en Lycea 46 (31 juli 1953) 48, p. 1017.

Burger, in Faraday 24 (maart 1954).

Boekbesprekingen Beginselen van de fotografische techniek, Bloemendaal (Focus) 1947 (idem 1948, 2de herz. en uitgebr. dr.; 1955 3de herz. en uitgebr. dr. 2 delen: Dl. I: Camera-techniek, Dl. II: A. De afwerking, B. Enkele speciale gebieden; etc):

D.B. (=Dick Boer), Dl. II, in Focus 40 (26 november 1955) 24, p. 543.

O.A. Guinau, Dl. 1, 4de herz. en uitgebr. dr., in Document Reproductie (oktober 1959) 3, p. 10.

D.B., Dl. II, 4de dr. herz. en uitgebr. dr, in Focus 44 (12 december 1959) 25, p. 743.

Auteur onbekend, Dl. I en II, in van Rossum Catalogus Utrecht 1964 en 1965.

Lidmaatschappen

HAFV, lid 1937-1972, voorzitter 1948-1964.

Redactieraad Encyclopedie voor fotografie en cinematografie, Amsterdam/Brussel (Elsevier) 1958 en volgende edities.

Redactieraad tijdschrift Foto, 1946-1957.

Bestuur Nederlandse Foto Vakschool te Den Haag, jaren '50.

Onderscheidingen

1939 Tweede prijs (klasse seniores), prijsvraag onder leden van HAFV.

1940 Derde prijs (klasse B), Focusprijsvraag "Vrije onderwerpen October".

1942 Tweede prijs (plaquette), Focus-kleurenprijsvraag.

1960 EFIAP certificaat (titel Excellence van de Fédération Internationale de 1'Art Photographique) als erkenning voor hetgeen hij voor de fotografie gedaan heeft (volgens J.W. Mansvelt, die voor de FIAP werkt, betrof de onderscheiding het HonEFIAP, de honoraire onderscheiding).

1960 Beker met inscriptie "Dr. J.J.M, van Santen, E.F.I.A.P. uit erkentelijkheid voor 12,5-jarig voorzitterschap van de H.A.F.V. September 1960".

Tentoonstellingen

1939 (g) Den Haag, Gemeente Archief, Honderd jaar fotografie.

1953 (g) Amals (Zweden).

1957 (g) Den Haag, Paleis Noordeinde, 50 jaar "Haagsche Amateur Fotografen Vereeniging".

1958/1959 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, 20e Nationale Kerstsalon ("Bondssalon"AAFV) (idem: 1959 Heerlen, Raadhuis).

1958 (g) Finland.

1960 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, 22e Nationale Kerstsalon (AAFV) (idem:

1960/1961 Den Haag, Kunstzaal Esher Surrey; 1961 Maastricht, Bonnefanten Museum).

1962 (g) Den Haag, Van Stockum.

1964/1965 (g) Amsterdam, Academie van Bouwkunst, 25e Kerstsalon. Nationale foto tentoonstelling (AAFV).

1965 (g) Den Haag, [tentoonstelling over bevrijding van Den Haag in mei 1945].

1972 (g) Luzern.

1977 (g) Den Haag, winkelpassage Passadenha, [tentoonstelling t.g.v. 70-jarig bestaan H.A.F.V.].

Film

1946 Herom 't Paradijs; terugkeer van 700 naar een eigen veste.

Octrooien

1946, 16 februari Nederlands octrooi nr. 57939 (cassette voor een strook film, in het bijzonder zogenaamde kleinbeeldfilm).

1946, 12 november Frans octrooi nr. 918940 (cassette voor een strook film, in het bijzonder zogenaamde kleinbeeldfilm).

Bronnen

Apeldoorn, Frans Nelis.

Baarn, Annelies Jouai.

Boxtel, Leni van Santen-de Jong.

Delft, Daniel Klein Breteler.

Den Haag, Harry Degen.

Den Haag, Haags Gemeentearchief (HAFV-archief).

Den Haag, Olaf van Hees.

Den Haag, Ludo Holleman.

Den Haag, Jop Mansvelt.

Den Haag, Anna van Santen.

Den Haag, Henk van Santen.

Driebergen, Rob Steinbuch.

Gouda, Ria van Santen.

Leiden, Studie en Documentatie Centrum voor Fotografie, Prentenkabinet Universiteit Leiden.

Maastricht, Clementine Haan.

Nootdorp, Alexander Bot.

Rijswijk, Freek van der Beek.

Scheveningen, Wil en Trees Berssenbrugge.

Zoetermeer, Henk de Zwart.

Collecties

Den Haag, Haags Gemeentearchief.

Leiden, Studie en Documentatie Centrum voor Fotografie, Prentenkabinet Universiteit Leiden

Auteursrechten

De auteursrechten op het fotografisch oeuvre van J.J.M, van Santen berusten bij Ria van Santen te Gouda.