Fotolexicon, 18e jaargang, nr. 34 (oktober 2001) (nl)Johan Degewij; Ingeborg Th. Leijerzapf: J.J.M. van Santen

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol18/nr34/f05nl/en

Primaire bibliografie

Het nauwkeurig meten van isothermen, in Wis- en Natuurkundig Tijdschrift 6 (1932), p. 59-70.

Metingen van de tweede viriaalcoëfficient van helium bij 0°C., 20°C. en 100°C., Leiden (Boek- en Steendrukkerij Eduard IJdo) 1934 (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden).

Ultravioletlampen als analytisch en fotografisch hulpmiddel, Den Haag (Amalux) 1946.

Amalux fototolk. Viertalig verklarend woordenboek voor fotografie en cinematografie, Bloemendaal (Focus) 1947.

Beginselen van de fotografische techniek, Bloemendaal (Focus) 1947 (idem 1948, 2de herz. en uitgebr. dr.; vanaf 1955 3de herz. en uitgebr. dr. 2 delen: Dl. I: Camera-techniek, Dl. II: A. De afwerking, B. Enkele speciale gebieden) (met foto's).

Fotografie in het infrarood, Bloemendaal (Focus) 1953.

1907 H.A.F.V. 1957, in Catalogus tent. 50 jaar "Haagsche Amateur Fotografen Vereeniging", Den Haag (Grote Kerk) 1957, p. 13-14, 17-26.

Van Santen, Aan de H.A.F.V.-leden, in Clubnieuws HAFV 54 (8 oktober 1960).

in Focus:

1932-1933, 1935-1941, 1943, 1946-1969, 1971-1972, honderd artikelen, waaronder:

Het vervaardigen en toepassen van filters, 22 (11 mei 1935) 10, p. 280-282, 22 (25 mei 1935) 11, p. 309-311, 22 (8 juni 1935) 12, p. 343-345.

Scherpstellen bij het vergroten, 23 (18 juli 1936) 15, p. 433-436.

De reproduktieschuif, 35 (11 november 1950) 23, p. 493-494, 35 ( 25 november 1950) 24, p. 513-514, 35 (9 december 1950) 25, p. 535-537, 36 (6 januari 1951) 1, p. 14-15.

De plaats van de fotografie in ons onderwijs, 38 (10 januari 1953) 1, p. 3-4.

Fotografie in het infrarood, 38 (5 september 1953) 18, p. 371-373 (met foto).

Fotografie en economie. De kosten van kleinbeeldfotografie, 41 (7 juli 1956) 14, p. 310-311 (met foto's).

Fotowedstrijd H.A.F.V.-V.H.M.O. 1960-1961, 46 (22 juli 1961) 15, p. 468-469.

Bepaling van de brandpuntsafstand van objectieven, 47 (19 januari 1962) 2, p. 7-8.

De projectielamp, 48 (13 september 1963) 19, p. 12-15.

Problemen rondom de projectielamp, 48 (25 oktober 1963) 22, p. 25.

Jeugd+fotografie, 49 (9 oktober 1964) 21, p. 16-17.

Het grensgebied van micro- en macrofotografie, 52 (26 mei 1967) 11, p. 8-12, 52 (1 september 1967) 18, p. 8-10, 34.

Fotografie in het infrarood, 54 (24 januari 1969) 2, p. 6-9.

Fluorescentie en fosforescentie in de fotografie, 54 (21 februari 1969) 4, p. 20-21, 54 (7 maart 1969) 5, p. 28-30.

in Foto:

Oud fotopapier, 1 (juni 1946) 6, p. 94-95.

Verdere ontsluiering der sluierwerende stoffen, 3 (januari 1948) 1, p. 6-7.

Dat kleine zoekertje, 3 (november 1948) 11, p. 339.

Zuinig ontwikkelen van kleinformaatfilms, 4 (oktober 1949) 10, p. 352-353.

Taaimannen, ofwel een serum tegen fotografendolheid, 5 (maart 1950) 3, p. 86-88.

De behandeling van de belichte films, 5 (oktober 1950) 10, p. 336-338.

Groepsfoto's met de kleinformaatcamera, 6 (april 1951) 4, p. 100-102.

Hoe maak ik onberispelijke negatieven op kleinformaat?, 6 (oktober 1951) 10, p. 270-272.

Over het verstandig gebruik van filters, 6 (december 1951) 12, p. 324-328.

Hoe presenteert men de moderne foto?, 8 (maart 1953) 3, p. 73-76.

Proximeters voor de Leica, 8 (maart 1953) 3, p. 77-’78.

Ilford multigrade, 8 (juni 1953) 6, p. 165-166.

Scherpe foto's met de kleinformaatcamera, 10 (september 1955) 9, p. 291-295.

Vergroten op flink formaat, 10 (november 1955) 11, p. 367.

Een tweede camera voor kleur, 11 (februari 1956) 2, p. 41.

Vergroten op flink formaat, 12 (maart 1957) 3, p. 94.

Al weer de kleine zoeker, 12 (mei 1957) 5, p. 195.

Leica-tentoonstelling in Den Haag, 12 (juni 1957) 6,p. 232.

Speelt het opnameformaat geen rol meer?, 13 (april 1958) 4, p. 156-157.

Jeugdfotografie. De fotowedstrijd van HAFV-VHMO 1963, 18 (juni 1963) 6, p. 328-330.

foto's in:

L. de Jong, Vijf minuten te laat, in Nederland in Oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 2 (10 mei 1947) extra nummer, p. 123.

Focus 27 (7 december 1940) 25, p. 685.

Focus 28 (15 maart 1941) 6, p. 142A.

J.G. Beernink, Compositieleer voor amateur- en vakfotografen, Bloemendaal (Focus) 1944, afb. 90.

Kees Berg en Maarten van Doorn, Dagboek van het dagelijks leven. Den Haag en de Hagenaars tijdens de bezetting 40-45, Den Haag (Gemeentearchief) 1985, p. 82.

B.E. van der Boom, Den Haag in de tweede wereldoorlog, Den Haag (Sea Press) 1995, p. 242 (dissertatie).

C. Bal, Scheveningen Den Haag 1940-1945, Scheveningen (Rodi B.V.) 1996, p. 31, 61-62, 77-78, 149.