Fotolexicon, 18e jaargang, nr. 34 (oktober 2001) (nl)Johan Degewij; Ingeborg Th. Leijerzapf: J.J.M. van Santen

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol18/nr34/f05nl/en

Secundaire bibliografie

Anoniem, Beknopte analyse der platen in dit nummer, in Focus 2 (7 december 1940) 25, p. 682.

J.J. Hens, Wat ik zag... en hoorde.... dat mij trof. Het gouden feest der Haagse A.F.V., in Foto 12 (april 1957) 4, p. 143 (met foto).

J.J. Hens, Het gouden jubileum van de Haagse Amateurfotografenvereniging, in Foto 12 (maart 1957) 3, p. 103-105.

Auteur onbekend, Dr. J.J.M, van Santen gehuldigd bij amateurfotografen, in Het Vaderland 28 september 1960.

Auteur onbekend, Van de Bondsconsuls, in foto 15 (november 1960) 11, p. 581.

P. Cool, Het afscheid van voorzitter Van Santen, in Clubnieuws HAFV 58 (mei 1964) 4, p. 2.

[H.] Degen, Verslag van de jaarvergadering op 14 april 1964, in Clubnieuws HAFV 58 (mei 1964) 4, p. 3-4.

Arie van Leeuwen, In memoriam. Dr. Van Santen overleden, in Focus 57 (augustus 1972) 8, p. 57.

Corrie Schuering-Van Straaten, In Memoriam, in Mededelingen van de Haagsche Amateur Fotografen Vereeniging, 6 (september 1972) 2.

Boekbesprekingen Ultravioletlampen als analytisch en fotografisch hulpmiddel, Den Haag (Amalux) 1946:

Vlas, in Faraday 16 (december 1946) 2.

Van O., in foto 2 (januari 1947) 1, p . 15.

Auteur onbekend, in Microwereld 2 (maart 1947) 3.

Chr. Jac. van Ledden Hulsebosch, in Tijdschrift voor de Politie 9 (31 juli 1947) 18.

B.J. Blomberg, in Chemisch Weekblad 43 (1947), p. 810.

J. Piket, in De Ingenieur 16 januari 1948.

Boekbesprekingen Fotografie in het infrarood, Bloemendaal (Focus) 1953:

JENA, in Algemeen Handelsblad 9 mei 1953.

N. Martijnse, in Tijdschrift voor de Politie 15 (12 juni 1953) 12, p. 142.

K.J.K., in Electrotechniek 31 (16 juli 1953) 15.

Ed. K., St. Bonaventura 20 (24 juli 1953) 29.

A.J. van Gelder, in Weekblad voor het Genootschap van Leraren aan Nederlandse Gymnasia en Lycea 46 (31 juli 1953) 48, p. 1017.

Burger, in Faraday 24 (maart 1954).

Boekbesprekingen Beginselen van de fotografische techniek, Bloemendaal (Focus) 1947 (idem 1948, 2de herz. en uitgebr. dr.; 1955 3de herz. en uitgebr. dr. 2 delen: Dl. I: Camera-techniek, Dl. II: A. De afwerking, B. Enkele speciale gebieden; etc):

D.B. (=Dick Boer), Dl. II, in Focus 40 (26 november 1955) 24, p. 543.

O.A. Guinau, Dl. 1, 4de herz. en uitgebr. dr., in Document Reproductie (oktober 1959) 3, p. 10.

D.B., Dl. II, 4de dr. herz. en uitgebr. dr, in Focus 44 (12 december 1959) 25, p. 743.

Auteur onbekend, Dl. I en II, in van Rossum Catalogus Utrecht 1964 en 1965.