Fotolexicon, 18e jaargang, nr. 34 (oktober 2001) (nl)Johan Degewij; Ingeborg Th. Leijerzapf: J.J.M. van Santen

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol18/nr34/f05nl/en

Collecties

Den Haag, Haags Gemeentearchief.

Leiden, Studie en Documentatie Centrum voor Fotografie, Prentenkabinet Universiteit Leiden