Fotolexicon, 1e jaargang, nr. 1 (september 1984) (nl)Carla van der Stap: Pim van Os

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol01/nr01/f05nl/en

Abstract

Het grootste deel van Van Os' fotografisch oeuvre bestaat uit portret- en reportagewerk. Toch is het kleine deel van zijn oeuvre dat gewijd is aan de creatieve vrije fotografie, in zijn geval experimentele abstracte fotografie, essentieel voor een helder inzicht in zijn denkwijze over de mogelijkheden en begrenzingen van dit door hem gekozen medium. Kenmerkend voor zijn werk is het voortdurend zoeken naar grensverleggende mogelijkheden, daarbij conventionele kunstopvattingen terzijde schuivend. Het middel om tot de verlangde resultaten te komen, is een perfecte technische beheersing.