Fotolexicon, 1e jaargang, nr. 1 (september 1984) (nl)Tineke de Ruiter: Alexandrine Tinne

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol01/nr01/f06nl/en

Abstract

Alexandrine Tinne heeft als een van de eerste vrouwelijke amateurfotografen een eigen plaats in de Nederlandse fotogeschiedenis verworven. Haar roem is gebaseerd op een twintigtal foto's die zij in de periode 1860-1861 van Haagse straten en gebouwen maakte. Deze opnamen tonen een goed gevoel voor compositie en lichtwerking. Ook in Noord-Afrika fotografeerde zij, maar slechts enkele bewaard gebleven foto's getuigen daarvan.