Fotolexicon, 2e jaargang, nr. 3 (september 1985) (nl)Hedi Hegeman: Jan Goedeljee & Zn

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol02/nr03/f02nl/en

Secundaire bibliografie

Auteur onbekend, In Memoriam, in Leids Jaarboekje 1906.

Annie Versprille, Leidse fotografen in de 19de eeuw, in Leids Jaarboekje 1964, p. 93- 96.

Jan Coppens, Jan Goedeljee, begrafenisondernemer en fotograaf in de 19e eeuw, in Foto 27 (1972) 12, p. 49-53.

Rudi Ekkart, Ingrid Moerman, Fotografen uit Leiden en hun oude platen, in Leidsch Dagblad 6 augustus 1977, p. 19.

Cat.tent. Het Groepsportret 1845-1922, Eindhoven (Van Abbemuseum) 1977 (foto's).

Ingeborg Th. Leijerzapf (red.), Fotografie in Nederland 1839-1920, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1978, p. 38, 59, 95, afb. 62, 95, 153.