Fotolexicon, 13e jaargang, nr. 27 (september 1996) (nl)Femke J. van Boxsel: H.J. Tollens

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol13/nr27/f03nl/en

Abstract

In de fotografische literatuur wordt H.J. Tollens genoemd als een van de eersten in Nederland die fotografie als medium voor kunstzinnige expressie gebruikte. Er wordt verwezen naar het diploma dat hij in 1888 in L├╝beckvan de Deutsche Photographen Verein (DPV) kreeg toegewezen. Dit jaar wordt gezien als het begin van het picturalisme in de Nederlandse fotografie. Tollens woonde en werkte in Dordrecht en beheerste diverse specialismen, zoals stads-, landschap- en portretfotografie.