Fotolexicon, 7e jaargang, nr. 14 (september 1990) (nl)Mattie Boom; Jan Coppens: Eduard Asser

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol07/nr14/f01nl/en

Lidmaatschappen

Provinciale Staten van Noord-Holland, van 1850-1883.

Société francaise de Photographie, vanaf 1855.

Redactie Tijdschrift voor Photographie, van 1864-1866.

Jury Algemeene Tentoonstelling van Nederlandsche Nijverheid en Kunst, Amsterdam, 1866.

Association Belge de Photographie, (vanaf 1875 erelid).

Helios, van 1888-1894.