Fotolexicon, 7e jaargang, nr. 14 (september 1990) (nl)Mattie Boom; Jan Coppens: Eduard Asser

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol07/nr14/f01nl/en

Onderscheidingen

1855 Eervolle vermelding, Internationale Tentoonstelling van Photographie en Heliographie, Amsterdam.

1870 Ridder in de Belgische Leopoldsorde (naar aanleiding van het gebruik van zijn procédé voor de druk van stafkaarten van het Belgische Ministerie van Oorlog).

1878 Bronzen medaille, Wereldtentoonstelling, Parijs.