Fotolexicon, 7e jaargang, nr. 14 (september 1990) (nl)Mattie Boom; Jan Coppens: Eduard Asser

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol07/nr14/f01nl/en

Auteursrechten

Het fotografisch oeuvre van Eduard Asser is vrij van auteursrechten. De reproductierechten berusten bij de instellingen die de foto's beheren (zie Collecties).