Fotolexicon, 28e jaargang, nr. 43 (februari 2011) (nl)Annika Hendriksen: Martien Coppens

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol28/nr43/f04nl/en

Abstract

Martien Coppens was een van de meest productieve fotografen van zijn tijd en heeft met zijn omvangrijke oeuvre, bestaande uit portretten, landschapsfoto’s, documentair werk en fotoreportages, in belangrijke mate bijgedragen aan ons beeld van Nederland - en Brabant in het bijzonder - van de jaren dertig tot in de jaren zeventig van de twintigste eeuw. Zijn bekendheid dankt hij vooral aan de uitzonderlijk grote hoeveelheid fotoboeken die hij op zijn naam heeft staan. Als actief lid van verschillende verenigingen, als kritisch auteur en als tentoonstellingsmaker heeft hij bijgedragen aan zowel de erkenning van de fotografie als kunstvorm als aan de positie van de vakfotograaf in Nederland.