Fotolexicon, 21e jaargang, nr. 36 (november 2004) (nl)Mattie Boom; Steven Wachlin: J.A. Meessen

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol21/nr36/f04nl/en

Biografie

.


1836

Jacobus Anthonie Meessen wordt geboren op 5 december in Utrecht, als zoon va Hermanus Johannes Meessen, timmerman, en Megteld Legué.

1858

Meessen vertrekt naar Nederlands Oost-Indië en is daar werkzaam als timmerman. Hij woont in Batavia.

1862

Meessen keert terug naar Nederland, waar hij zich inschrijft als "buitengewoon opzigter van den waterstaat". In hetzelfde jaar, op 11 december, trouwt hij met Johanna Alida (Jansje) Steenbeek in Utrecht. Het paar vestigt zich in deze stad.

1864-‘70

Meessen maakt 'een zesjarige reis door de Oost-Indiesche bezittingen'.

1867

Hij begint een fotostudio in Batavia (Java). In mei verblijft Meessen een maand in Hotel Sumatra in Padang. In augustus bezoekt hij de Bovenlanden op Sumatra. In september keert hij terug naar Batavia en opent daar weer een fotostudio. Zijn huishoudelijke bezittingen worden daar geveild in december.

1868-‘69

Meessen vestigt een fotostudio in Padang op Sumatra. Daar verkoopt hij volgens de Sumatra Courantvan 25 november 1868 albums van 'Sumatra's Westkust' met ruim zestig gezichten. Samen met vrouw en kind keert hij in juni 1869 terug naar Batavia.

1970-‘75

In 1870 keert Meessen met zijn gezin definitief terug naar Nederland en vestigt zich opnieuw in Utrecht. Hij laat zich dit keer inschrijven nog zonder een beroep te noemen, als 'particulier'. Van oktober tot december 1870 woont hij aan de Lange Jansstraat G 188; van december 1870 tot mei 1872 aan de Lauwerecht M 194 en van mei 1872 tot september 1875 aan de Oude Gracht C 81.

Op 15 december 1870 gaat hij voor de duur van vijf jaar een vennootschap aan met de Utrechtse fotograaf en kunstschilder Abraham Adrianus Vermeulen (1817-1890) onder de firmanaam "A.A. Vermeulen & Cie" met als doel het vervaardigen van Photo- en Lithographisch werk. De vennootschap wordt voortijdig beëindigd op 27 maart 1873.

1871

Meessen schenkt in februari een rijkversierd album met zijn foto's van Nederlands-Indië aan Koning Willem III en krijgt vergunning het predikaat 'koninklijk' te voeren.

1873

Met vele andere zaken wordt het album door Z.M. Koning aan de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag overgedragen.

1875

Meessen neemt met foto's deel aan de aardrijkskundige tentoonstelling Exposition Géographique te Parijs.

1875-‘76

De Amsterdamse uitgever De Bussy stelt eind 1875 van Meessens foto's een fondslijst samen en plaatst advertenties in verschillende kranten en tijdschriften waarin hij een 'Verzameling fotografien van Nederlandsch Indie' gemaakt door J.A. Meessen aanbiedt.

1875-‘85

Meessen vestigt zich eerst in Gorredijk, Friesland, en vertrekt een jaar later naar Opsterland (bij Beetsterzwaag). In beide plaatsen laat hij zich inschrijven als bouwkundig opzichter.

1883

Meessen neemt met foto's van Nederlands-Indië deel aan de Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling die van mei tot oktober in Amsterdam wordt gehouden.

1885

Op 14 november overlijdt Meessen, bijna 49 jaar oud, in Opsterland. Hij is tot dan werkzaam als 'Gemeente-architect' en 'Opzichter over den Kunstweg Bergum-Heerenveen'.