Fotolexicon, 21e jaargang, nr. 36 (november 2004) (nl)Mattie Boom; Steven Wachlin: J.A. Meessen

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol21/nr36/f04nl/en

Primaire bibliografie

(eigen publicaties: tekst, eventueel met foto 's, maar ook fotoboeken e.d.)

(Advertentie) Sumatra Courant 4 mei 1867 (idem 11 mei, 18 mei, 25 mei en 1 juni 1867).

(Advertentie) Java Bode. Nieuws-, handelsen advertentie-blad voor Nederl. Indië 18 september 1867.

(Advertentie) Sumatra Courant 25 november 1868 (idem 2 december 1868).

(Advertentie) Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad 1 januari 1871.

A.A. Vermeulen en J.A. Meessen, [bericht oprichting vennootschap: Bij onderhandsche Acte dd. 14 December 1870, (etc.)], in Nederlandsche Staats-Courant (3 januari 1871) 2, ongepag.

(Advertentie) Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad 21 mei 1871 (idem 25 mei, 28 mei en 30 mei 1871).

A.A. Vermeulen en J.A. Meessen, [bericht ontbinding vennootschap: Bij onderhandsche Acte dd. 27 Maart 1873, (etc.) ], in Nederlandsche Staats-Courant (29 maart 1873) 76, ongepag.

"Indische Album". Photografiën naar de natuur van J.A. Meessen, Amsterdam (J.H. de Bussy) zj. [1875].

J.A. Meessen, Beredeneerde catalogus van Meessen's photographieën van Oost-Indische landschappen en volkstypen, Amsterdam (J.H. de Bussy) z j . [1875].

(foto 's in boeken, tijdschriften en ander drukwerk)

Bodo von Dewitz en Wolfgang Horbert, Schatzhauser der Photographie. Die Sammlung des Fürsten zu Wied, Keulen (Agfa-Foto-Historama) 1998, nrs. 30-33, p. 44-47, 238-239.