Fotolexicon, 21e jaargang, nr. 36 (november 2004) (nl)Mattie Boom; Steven Wachlin: J.A. Meessen

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol21/nr36/f04nl/en

Auteursrechten

Het fotografisch oeuvre van Jacobus Anthonie Meessen is vrij van auteursrechten. De reproductierechten berusten bij de instellingen die de foto’s beheren (zie onder Collecties).