Fotolexicon, 22e jaargang, nr. 37 (september 2005) (nl)Fleur Roos Rosa de Carvalho: Wally Elenbaas

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol22/nr37/f02nl/en

Abstract

Het oeuvre van beeldend kunstenaar en fotograaf Wally Elenbaas beslaat de periode van 1930 tot 2004. Hij leverde, vooral in het begin van zijn artistieke loopbaan, een bijdrage aan de vernieuwing in de fotografie door zijn moderne beeldtaal en zijn surrealistische experimenten. Hij was actief lid van avant-garde verenigingen, als Links Richten, De 8 en Opbouw en de Vereeniging van Arbeidersfotografen.

Vanaf de jaren veertig ging hij zijn eigen weg en kwam tot een vrijgevochten en eigenzinnig resultaat. Elenbaas fotografeert nog steeds en heeft het voornemen dat tot aan zijn dood te blijven doen.