Fotolexicon, 10e jaargang, nr. 22 (oktober 1993) (nl)Hans Rooseboom: Godfried de Groot

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol10/nr22/f01nl/en

Abstract

Gedurende veertig jaar - tot 1963 - was Godfried de Groot een vooraanstaande Amsterdamse portretfotograaf die tal van bekende personen en bemiddelde particulieren voor de lens heeft gehad. Hij was een kundig portrettist wiens foto's ver boven het gemiddelde uitstaken. Een groot vernieuwer was hij echter niet. Tijdens zijn lange carrière heeft hij zijn flatteuze stijl van poseren en verlichten nauwelijks veranderd.

Zijn oorlogsverleden wierp een smet op zijn naam. Bij zijn leven een bekendheid, is er na zijn overlijden in 1963 nauwelijks nog serieuze aandacht aan hem besteed. Zo konden verschillende legendes rond zijn persoon ontstaan.