Fotolexicon, 16e jaargang, nr. 31 (mei 1999) (nl)Irma van Bommel: Wijnand van Lieshout

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol16/nr31/f02nl/en

Abstract

Wijnand van Lieshout maakt bizarre ensceneringen die hij vervolgens fotografeert. Zijn omvangrijke verzameling geteisterde voorwerpen uit de jaren dertig, veertig en vijftig vormt de basis voor zijn fantasiewereld, waarin de elementen erotiek, decadentie, dood en verderf steeds terugkeren.