Fotolexicon, 16e jaargang, nr. 32 (november 1999) (nl)Hans Rooseboom; Steven Wachlin: Maurits Verveer

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol16/nr32/f07nl/en

Abstract

Tussen 1857 en 1891 behoorde Maurits Verveer tot de bekendste portretfotografen van Den Haag. Hij had veel omgang met kunstschilders, van wie hij er zelf één was voordat hij fotograaf werd, en heeft velen van hen geportretteerd. Ook verschillende schrijvers, wetenschappers en leden van de koninklijke familie hebben voor hem geposeerd. Alleen al om die reden zijn zijn portretten interessanter, bekender en herkenbaarder dan die van de meeste andere negentiende-eeuwse portretfotografen. Het merendeel van de bewaard gebleven portretten is op carte-de-visite-formaat afgedrukt.