Fotolexicon, 4e jaargang, nr. 6 (maart 1987) (nl)Ingeborg Th. Leijerzapf: Johannes Egenberger

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol04/nr06/f02nl/en

Documentatie

Secundaire bibliografie

next section

J.A. Feith, J.H. Egenberger, in Groningsche Volksalmanak (over het jaar 1897), Groningen 1898, p. 90-95.

A.T. Schuitema Meyer, Fotografen in het 19e eeuwse Groningen, in Groningse Volksalmanak (over het jaar 1960), Groningen 1961, p. 139-143, 146, 151.

Geraldine Norman (ed.), Marius, Dutch painters of the 19th century, England (Antique Collectors' Club) 1973, p. 36, 38.

W. Dolk, Leeuwarden gephotographeerd, Leeuwarden (De Tille) z.j. (ca. 1975), ongepagineerd.

W.F. Renaud, Een oudvaderlandse Kiekvogel, in Bijdragen en Mededelingen van het Rijksmuseum voor Volkskunde 'Het Nederlands Openluchtmuseum' 41 (1978) 1, p. 1-5.

Ingeborg Th. Leijerzapf (red.), Fotografie in Nederland 1839-1920, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1978.

Pieter A. Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1880, Den Haag (Pieter A. Scheen bv) 1981, p. 134.

Tentoonstellingen

1869 (g) Groningen, Academiegebouw, Internationale tentoonstelling van 'photografiƫn, natuurzelfdruk en kleurendruk'.

Bronnen

Groningen, Gemeentearchief.

Assen, Drents Museum, drs. J J . Hey, documentatie.

Leiden, Prentenkabinet, bibliotheek en documentatiebestand (o.a. ongepubliceerd werkstuk van Reina de Vries).

Collecties

Assen, Drents Museum.

Den Haag, Rijksdienst Beeldende Kunst (coll. Hartkamp).

Groningen, Gemeentearchief.

Groningen, Rijksarchief.

Groningen, Universiteitsmuseum.

Leiden, Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit.

Auteursrechten

Het fotografisch oeuvre van Johannes Egenberger is vrij van auteursrechten. De reproductierechten berusten bij de instellingen die de foto's beheren (zie onder Collecties).