Fotolexicon, 4e jaargang, nr. 6 (maart 1987) (nl)Ingeborg Th. Leijerzapf: Johannes Egenberger

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol04/nr06/f02nl/en

Secundaire bibliografie

J.A. Feith, J.H. Egenberger, in Groningsche Volksalmanak (over het jaar 1897), Groningen 1898, p. 90-95.

A.T. Schuitema Meyer, Fotografen in het 19e eeuwse Groningen, in Groningse Volksalmanak (over het jaar 1960), Groningen 1961, p. 139-143, 146, 151.

Geraldine Norman (ed.), Marius, Dutch painters of the 19th century, England (Antique Collectors' Club) 1973, p. 36, 38.

W. Dolk, Leeuwarden gephotographeerd, Leeuwarden (De Tille) z.j. (ca. 1975), ongepagineerd.

W.F. Renaud, Een oudvaderlandse Kiekvogel, in Bijdragen en Mededelingen van het Rijksmuseum voor Volkskunde 'Het Nederlands Openluchtmuseum' 41 (1978) 1, p. 1-5.

Ingeborg Th. Leijerzapf (red.), Fotografie in Nederland 1839-1920, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1978.

Pieter A. Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1880, Den Haag (Pieter A. Scheen bv) 1981, p. 134.