Richtlijnen auteurs

Depth of Field is een Engelstalig, peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift over geschiedenis en theorie van de fotografie en mediacultuur in Nederland en België, in internationale context. Depth of Field publiceert artikelen van academisch niveau, ongeacht de professionele achtergrond of nationaliteit van de auteur. De kernredactie is in eerste instantie verantwoordelijk voor het beoordelen van de ingezonden teksten. Externe peers beoordelen vervolgens de artikelen op hun wetenschappelijke waarde voordat deze worden geaccepteerd voor publicatie. Om anonimiteit van de auteur te waarborgen, bevatten de te beoordelen artikelen geen verwijzingen naar de idenititeit van de auteur of diens professionele achtergrond.

Artikelen dienen in het Nederlands of in het Engels te worden aangeleverd. De tekst wordt vervolgens vertaald dan wel gecontroleerd door een vertaler. Vermeld bij inzending uw naam uitsluitend in de begeleidende e-mail en niet in het meegestuurde document in verband met de anonieme beoordeling van het stuk. Inzending impliceert dat het artikel nog niet eerder is gepubliceerd in binnen- of buitenland en nog niet eerder elders is aangeboden voor publicatie. De auteur behoudt het auteursrecht over zijn of haar tekst.

De kernredactie behoudt zich het recht voor om de ontvangen teksten te redigeren. Iedere substantiële wijziging van de tekst wordt in overleg met de auteur gemaakt. Als het artikel geacepteerd is voor publicatie, dient de auteur zelf de overeengekomen wijzigingen aan te brengen in de tekst en de definitieve versie vóór een in overleg bepaalde datum aan te leveren.

Profiel:
- Wetenschappelijk e-journal
- Taal: Engels
- Verschijnt: twee keer per jaar
- Verspreiding: wereldwijd via internet

Inzending artikelen en alle overige redactionele correspondentie:
Dr. Hans Rooseboom, redacteur
E-mail: h.rooseboom@rijksmuseum.nl