Fotolexicon, 12e jaargang, nr. 25 (april 1995) (nl)Hans Rooseboom: Wegner & Mottu

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol12/nr25/f05nl/en

Abstract

De fotografen Louis Wegner en Pierre Alexis Mottu hebben in de tweede helft van de negentiende eeuw een belangrijke plaats in de Nederlandse fotografie ingenomen. De portretten die Wegner in de tweede helft van de jaren vijftig maakte, behoren tot de top van de vroege Nederlandse fotografie. Mottu, met wie hij zich in het begin van de jaren zestig associeerde, handhaafde na het overlijden van Wegner in 1864 het hoge niveau. Mottu's interesse ging verder dan die voor het portret: architectuur, stadsgezichten, waterbouwkundige werken en kunstvoorwerpen behoorden eveneens tot de onderwerpen die hij fotografeerde. Mottu experimenteerde bovendien met vroege fotomechanische druktechnieken. Na het vertrek van Mottu uit Nederland in 1887 zijn er door de firma Wegner & Mottu nog maar weinig foto's gemaakt die blijvende waarde hebben.