Fotolexicon, 12e jaargang, nr. 26 (december 1995) (nl)Ingeborg Th. Leijerzapf: Berend Zweers

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol12/nr26/f04nl/en

Abstract

De Haarlemse fotograaf Berend Zweers heeft zijn bekendheid grotendeels te danken aan zijn artistieke foto's in bijzondere procédés - portretten en opnamen van stad- en landleven - die mede gezicht gaven aan het Nederlands fotopicturalisme van kort na de eeuwwisseling.

Hij specialiseerde zich in de kooldruktechniek en experimenteerde met de driekleurenkooldruk. Daarnaast heeft Zweers zich op organisatorisch gebied dikwijls actief betoond. Op lokaal niveau was hij een gevraagd vakman voor de uitvoering van gemeentelijke en commerciële opdrachten.