Fotolexicon, 9e jaargang, nr. 18 (april 1992) (nl)Ingeborg Th. Leijerzapf: Henri Berssenbrugge

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol09/nr18/f02nl/en

Abstract

Henri Berssenbrugge mag worden beschouwd als één van de groten uit de geschiedenis van de Nederlandse fotografie. Hij werd vooral bekend door het eigenzinnig karakter van zijn fotografie, waarin hij alle vrijheid nam om te manipuleren met de techniek. Hij beheerste vrijwel alle 'grafische' procédés die in zijn tijd beoefend werden, waaronder de diverse variaties gomdrukken en de erwinodruk. In zijn fotografisch oeuvre weerspiegelen zich de verschillende schilderkunstige stijlen die in de eerste helft van de twintigste eeuw de revue passeerden.

Internationaal gezien was Berssenbrugge de bekendste Nederlandse picturalist. Hij nam over de gehele wereld deel aan tentoonstellingen en werd dikwijls onderscheiden. Ook in eigen land, waar zijn werk zowel bewonderd als bekritiseerd werd, waren vriend en vijand het eens over Berssenbrugges uitzonderlijke fotografische kwaliteiten.