Fotolexicon, 2e jaargang, nr. 2 (maart 1985) (nl)Ingeborg Th. Leijerzapf: Gerard Fieret

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol02/nr02/f02nl/en

Abstract

Gerard Fieret's leven bestaat voor een groot deel uit creatieve productiviteit. Hij heeft als beeldend kunstenaar vele verschillende media gebruikt. De voornaamste hiervan zijn tekenen, poëzie en fotografie. Zijn meest karakteristieke uitdrukkingsvorm vond hij in de fotografie. Zijn vitale creativiteit uitte hij in een stroom van duizenden zwart-wit foto's, de visuele neerslag van zijn hoogstpersoonlijke ervaringen, emoties en ideeën. Daarmee schiep hij een heel individuele visuele taal temidden van gangbare fotografische stromingen en stijlen in de periode 1959-1983.