Fotolexicon, 5e jaargang, nr. 9 (september 1988) (nl)Adriaan Elligens: Frits Geveke

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol05/nr09/f05nl/en

Abstract

Frits Geveke behoorde tot de belangrijke Amsterdamse portretfotografen in de eerste helft van deze eeuw. Zijn vakmanschap gaf niet alleen veel toeloop van 'anonieme' burgers naar zijn atelier, maar vooral ook van acteurs en actrices. Van 1905 tot 1925 maakt hij naam met acteursportretten en foto's van nagespeelde toneelscènes in zijn atelier. Jarenlang maakte hij deel uit van het bestuur van de Nederlandsche Fotografen Patroons Vereeniging.