Fotolexicon, 15e jaargang, nr. 30 (september 1998) (nl)Carla van der Stap: Lies Wiegman

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol15/nr30/f05nl/en

Abstract

Lies Wiegman begon in de jaren vijftig tijdens een driejarig verblijf in de Verenigde Staten met het maken van fotoseries in New York. Haar (reis) documentaires getuigen van een positief humanistische visie. Vooral kinderen en dieren waren onderwerp van haar observaties.

In de jaren zestig maakte de fotografe po√ętische, fotografische beeldverhalen voor kinderen in boekvorm. In het gehele werk van Lies Wiegman ligt de nadruk op reeksen, op de onderlinge samenhang van foto's.